vloeistof wordt geschonken in reageerbuisjes op een dienblad

Sporenonderzoek - oogziekte

Veel gisten, schimmels en amoeba kunnen sporen vormen. Deze sporen zijn gespecialiseerde cellen die een harde schaal om zich heen hebben gebouwd en daarmee heel goed tegen extreme omstandigheden kunnen, zoals hitte, kou en chemicaliën. Deze cellen kunnen jaren overleven in deze staat tot de condities gunstig genoeg zijn om weer verder te groeien.

Hoewel het vormen van sporen goed is voor de overleving van deze soorten, kunnen ze ook problemen geven als deze soorten infecties veroorzaken in de mens. Behandelingen met antibiotica kan de normale cellen doden maar laten de sporen onaangetast. Zodra de behandeling stopt gaan de sporen open en komen de cellen vrij om weer dezelfde problemen te veroorzaken als eerder. Om die reden moeten we meer te weten komen over hoe sporen opengaan. Door te detecteren welke genen bij dit proces betrokken zijn kunnen mogelijke aangrijpingspunten gevonden worden die gebruikt kunnen worden tegen ongewenste sporen om daarmee de behandeling van zulke infecties te verbeteren.

Weten welke genen betrokken zijn bij het opengaan van sporen in amoebes kunnen bijvoorbeeld van belang zijn bij infecties met Acanthamoeba Keratitis, welke ooginfecties veroorzaakt bij de mens. Infectie met deze soort zal bijna altijd leiden tot een Cornea transplantatie en kan zelfs blindheid tot gevolg hebben. Om hier meer over te weten te komen zullen we het modelsysteem Dictyostelium Discoideum gebruiken. Deze onschuldige amoeba kan sporen vormen via een 24 uur durend ontwikkelingsprogramma. Deze sporen gaan makkelijk open en stelt ons daarmee in staat om mutanten te vinden die iets doen met het opengaan van sporen.

Een van die mutanten is een tijd geleden geïdentificeerd door dr. Wouter van Zon en ook is bekend welk gen hier gemuteerd was. Daarnaast heeft een groep studenten van de Hogeschool Leiden nog 4 van zulke mutanten gevonden waar nog niet van bekend is welke genen betrokken zijn. Deze genen kunnen geïdentificeerd worden via iPCR. Naast het identificeren van de mutanten en daarmee de genen die mogelijk betrokken zijn in dit proces, is deze data nooit gevalideerd.

Om die reden wordt er in dit project via de CRISPR-Cas9 techniek een schone knock-out van het mogelijk betrokken gen gemaakt en zal bekeken worden of dit gen inderdaad een rol speelt bij het opengaan van sporen.

Behalve de maatschappelijke relevantie van dit project, is het maken van een knock-out via het CRISPR-Cas9 systeem in een eukaryoot systeem (welke makkelijk op kamertemperatuur te groeien is) ook aantrekkelijk om het werken met de CRISPR-Cas9 in het onderwijs te kunnen verwerken of in andere cursussen aangeboden door de Hogeschool.

Technieken

  • CRISPR-Cas9 in het modelsysteem Dictyostelium Discoideum

Projectinformatie

Type project Intern gefinancierd
Looptijd n.v.t.
Status Lopend

Onderzoeksgroep(en)

Innovatieve Moleculaire Diagnostiek
Projectleiding Wouter van Zon (BM)
Docentonderzoeker(s) Wouter van Zon (BM)
Analist(en) Angela Hoogenboom
Student(en) 1 BM student 4e jaars
Partner(s) -