Hogeschool Leiden

Pore Academy

De technologie om DNA af te lezen verandert razendsnel en wordt steeds goedkoper. Met de komst van de mini DNA sequencer MinION van Oxford Nanopore Technologies komt de toepassing van deze technologie nog dichter bij de praktijk. Binnenkort kan iedereen DNA analyseren, altijd en overal. De techniek staat echter nog in de kinderschoenen en er zijn nog veel praktische vragen.

Dit was de reden voor het opzetten van het RAAK-mkb project “PoreLab: DNA-analyse met de MinION in de praktijk” (SVB/RAAK.MKB04.011). In het kader van dit project is een laagdrempelig trainings- en ontwikkelingslab voor MinIONs ingericht waar samen met 16 mkb ondernemingen onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van de technologie. De faciliteiten en activiteiten van PoreLab zijn ondergebracht in het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) van Hogeschool Leiden.

In het RAAK-mkb project is veel praktische ervaring opgedaan met de technologie. Als opvolging van dit project willen we de expertise die we hebben opgebouwd verder uitbreiden en delen met geïnteresseerde partijen. Onder de naam PoreAcademy wordt een samenwerkingsverband opgezet dat zich richt op de scholing en training van de mensen die met nanopore sequencing aan de slag willen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingen en wordt de mogelijkheid geboden om de technologie een keer uit te proberen. Het doel van PoreAcademy is ertoe bijdragen dat kennis en innovatie op het gebied van nanopore sequencing met de MinION toegankelijk en beschikbaar wordt voor iedereen die daar interesse voor heeft.

In het kader van het Top-up project willen we nagaan op welke wijze we de samenwerking het beste vorm kunnen geven en met welke partijen.

Technieken

Dit project gaat over samenwerkingsverbanden en cursussen opzetten op het gebied van Nanopore sequencing.

Projectinformatie

Type project Top-up (RAAK-MKB PoreLab)
Looptijd 1-6-2019 t/m 1-5-2021
Status Lopend

Onderzoeksgroep(en)

Innovatieve Moleculaire Diagnostiek, Bio-informatica
Projectleiding Walter Zuijderduin, Floyd Wittink (BI)
Docentonderzoeker(s) -
Analist(en) -
Student(en) -
Partner(s) -