Tulpenveld

Een geschikte bodem voor duurzame tulpenteelt

De bollenteelt staat voor een enorme uitdaging, de sector moet overgaan van een chemisch gestuurde teelt naar een duurzame, meer natuurlijke teelt. De bodem is van cruciaal belang voor de productie van een vitaal en weerbaar gewas. Een geschikte bodem voor de tulp of elk ander gewas vereist precisie microbiologie voor het verkrijgen van de juiste op het gewas afgestemde microbiologische flora van de bodem, de zgn. bodemmicrobiota.

Dit vereist maatregelen zoals de input van (micro) organismen met antagonistische werking tegen ziekten en plagen, het toevoegen van groeibevorderaars zoals mycorrhiza en andere grondverbeterings- en grondbewerkingsmethoden. Om het effect van deze maatregelen te kunnen monitoren zal een “metagenomics” platform worden ontwikkeld waarmee de bodem (micro)biologie zo volledig mogelijk taxonomisch en functioneel in kaart kan worden gebracht. Dit geeft de mogelijkheid om bodemkwaliteitsindicatoren en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen voor het optimaal geschikt maken van de bodem voor de teelt van tulpen.

De doelstelling van dit project is het verkennen van de opties om een adviessysteem te ontwikkelen op basis van de metagenomics analyse van de bodem. We willen nagaan in hoeverre meetgegevens kunnen dienen als basis voor adviezen over het in stand houden/verbeteren van de functionele bodembiodiversiteit en vaststellen wat de praktische bruikbaarheid is van de uitkomsten bij routinematig bodemonderzoek.

In het project wordt de samenwerking aangegaan met verschillende partijen. In de eerste plaats worden de eindgebruikers (tulpentelers) actief betrokken bij het project. Daarnaast wordt samengewerkt met bedrijven die producten en adviezen leveren ter verbetering van de bodem.

Kennisinstellingen (Naturalis en Universiteit Leiden) zorgen voor aanvulling van de aanwezige expertise. Overige organisaties zoals KAVB, Greenport Duin- en Bollenstreek en IGH BV) zijn betrokken om de kennis die het project oplevert breed te kunnen delen

Hogeschool Leiden

Technieken

  • Analyse van (meta)genomen
  • DNA extractie
  • Illumina Next Generation (MiSeq of HiSeq) sequencing Techniek
  • DNA-isolatie bodemmonsters
  • Nanopore sequencing (MinION)

Projectinformatie

Type project RAAK-mkb
Looptijd 1-9-2018 t/m 1-5-2021
Status Lopend

Onderzoeksgroep(en)

Innovatieve Moleculaire Diagnostiek, Bio-informatica
Projectleiding Floyd Wittink (BI)
Docentonderzoeker(s) Wouter van Zon (BM), Anita Dirks (BM)
Analist(en) Mara Kroner, Angela Hoogenboom
Student(en) 1 BM student 4e jaars
Partner(s) CML, Naturalis, Koppert, BaseClear, LIOS, Rabobank, KAVB, IGH, Vertify, Greenport Duin- en Bollenstreek, Telers