Hogeschool Leiden

Start initiatief voor behoud tulp

Genomics consortium Generade, Leek Tulips uit Berkhout en dr. Remko Offringa van het instituut Biologie van Universiteit Leiden werken samen aan het behoud en vergroten van de positie van de tulp.

Genomics consortium Generade, Leek Tulips uit Berkhout en dr. Remko Offringa van het instituut Biologie van Universiteit Leiden werken samen aan het behoud en vergroten van de positie van de tulp. De sterke marktpositie van Nederland in de bloembollensector wordt bedreigd. Onder andere het intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen, virussen, milieudruk en de toenemende concurrentie bemoeilijkt de tulpenkweek. Dr. Offringa gaat met het geldbedrag verder onderzoek doen naar een versnelde vermeerdering van tulpenbollen door eiwittherapie om de kwaliteit en kwantiteit van de soorten te verbeteren.

De bollensector heeft voor Nederland een belangrijke economische betekenis. De tulp is daarbij een renderende inkomstenbron voor bijna de helft van de bloembollenteelt in Nederland (49%). De exportwaarde bedraagt ongeveer €600 mln. per jaar. De combinatie van bloembollenteelt, sierteelt en toerisme zorgt voor een sterke economische basis. De bedreiging van bijvoorbeeld de toenemende concurrentie, degeneratie van rassen, fusarium en bijvoorbeeld het langdurige ver edelingsproces zorgen ervoor dat er gekeken moet worden naar nieuwe teeltinzichten.

In het Tulp Initiatief werken kennisinstellingen (zoals Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Wageningen UR), bedrijfsleven (o.a. telers, veredelaars en broeiers) en andere belanghebbenden samen aan praktisch onderzoek gericht op het verbeteren van de kwaliteiten kwantiteit van de tulp. Het Tulp Initiatief zet nieuwe innoverende (genoom)technieken in om een maatschappelijk een economische impuls te geven aan de bloembollensector in zijn geheel en aan de tulpen in het bijzonder. Daarna implementeren ze de nieuwe technieken in de bedrijfsprocessen naar de toekomst en in nieuwe onderwijsprogramma’s. Het Tulp Initiatief wordt gecoördineerd door het genomics consortium Generade en ondersteund door InnovationQuarter,de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.

Helma Kaptein, directeur Generade: “Het Tulp Initiatief is een goed voorbeeld van hoe verschillende partijen hun krachten bundelen om nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen. Het is geweldig om met onder andere het onderzoek van Remko Offringa innovatie in de tulpenindustrie te bewerkstelligen”.

Remko Offringa, associate professor IBL: “Ik ga mijn kennis en expertise over ontwikkelingsgenetica van planten inzetten om de vermeerderingsproblemen bij de tulp op te lossen. Het werken met mensen uit verschillende werkvelden, zoals veredelaars, telers en wetenschappers, levert een nieuwe blik op en brengt meerwaarde. Met dit pilotproject kunnen we een eerste stap zetten. We gaan aan de slag!”

Patrick van Steijn van ‘Fields Source of Flowers’: “Door fusarium verloren we afgelopen jaar 5% van alle tulpen.
Kwekers kunnen deze problemen niet alleen oplossen, we hebben onderzoek nodig om ons hierbij te helpen. Het is een goed initiatief om kennisinstellingen en kwekers op deze manier samen te brengen en tot resultaten te komen.”