Studentinschrijving

Inschrijven en toelating Bio-informatica

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen en de aanmeldprocedure voor studiejaar 2023-2024.

Aanmelden

Wil je in september 2023 starten met de opleiding Bio-informatica? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juli 2023). 

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Studiekeuzecheck (verplicht)

Om een bewuste keuze voor het beroep van bio-informaticus te maken, doorloop je voor deze opleiding een verplichte Studiekeuzecheck. Je krijgt hierdoor een goed beeld van de opleiding en beroep. Zo ontdekken wij samen of de opleiding een goede match voor jou is, zodat jij straks gemotiveerd aan je studie kan beginnen.

Bekijk de stappen van de Studiekeuzecheck

Let op: heb je je al aangemeld via Studielink? Houd dan je e-mailbox goed in de gaten. Alle communicatie over de Studiekeuzecheck ontvang je via het mailadres dat je hebt doorgegeven bij Studielink. Check je email daarom regelmatig. Ontvang je geen email? Controleer dan je spambox en neem wanneer nodig contact met ons op via [email protected] of +31(0)71 5188 900.

Heb je je ook aangemeld voor Informatica, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek of Chemie? Dan doorloop je voor iedere opleiding afzonderlijk de Studiekeuzecheck.

Toelatingseisen

Met de volgende diploma's ben je toelaatbaar tot hbo Bio-informatica:

  • Met een mbo-diploma niveau 4, of een havo- of vwo-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek of Economie en Maatschappij word je rechtstreeks toegelaten tot de opleiding.
  • Bij een havodiploma van de Tweede Fase die in 2006 of eerder is gestart, is de toelatingsvoorwaarde bij het profiel Cultuur en Maatschappij: minimaal één van de vakken wiskunde A1 en A2, wiskunde B1 of natuurkunde 1.
  • Voor havisten die de vernieuwde Tweede Fase volgen (vanaf 2007) geldt dat bij het profiel Cultuur en Maatschappij aanvullend wiskunde A of wiskunde B of natuurkunde nodig is.
  • Bij een vwo-diploma van de Tweede Fase die in 2006 of eerder is gestart, gelden bij het profiel Cultuur en Maatschappij geen aanvullende voorwaarden.
  • Voor vwo'ers met een profiel Cultuur en Maatschappij volgens het programma van de nieuwe Tweede fase (vanaf 2007) is Wiskunde A, Wiskunde B of Natuurkunde een toelatingsvoorwaarde.

Toelatingsonderzoek 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

Kosten literatuur

Aan boeken ben je het eerste jaar ongeveer 500 euro kwijt, de latere jaren is dat ongeveer de helft.

Kosten en eisen laptop

Verder is voor het volgen van deze opleiding het belangrijk om een eigen laptop te hebben. De geschatte kosten zijn ongeveer 500 euro.

Download de eisen waaraan de laptop dient te voldoen ( pdf, 116 KB )

Hulp bij je studiekeuze?

De keuze voor een opleiding is een belangrijke beslissing. Er zijn verschillende hulpmiddelen die je hierbij kunnen helpen. Meer informatie vind je op de pagina Hulp bij je studiekeuze.

Studeren met een functiebeperking
Onder een functie-beperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging.

Bekijk de informatie van de studentendecanen

Studenten zijn druk bezig

Inhoud Bio-informatica Leiden | Studiekeuzecheck | Veelgestelde vragen