Studentzaken

Inschrijven en toelating Bio-informatica

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten voor de opleiding Bio-informatica voor het studiejaar 2017-2018.

De informatie over het studiejaar 2018-2019 is uiterlijk 1 oktober 2017 te vinden op deze pagina. Vanaf die datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Aanmelden via Studielink

Voor studiejaar 2017-2018 is het in principe niet meer mogelijk om je aan te melden voor de opleiding Bio-informatica. Hierop is een aantal uitzonderingen. Meer informatie hierover vind je op de website  Rijksoverheid en in onze inschrijfregeling (artikel 8).

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de  inschrijfpagina van Studentinschrijving. Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl

Procedure Studiekeuzecheck

Om een bewuste keuze voor het beroep van bio-informaticus te maken, doorloop je voor de voltijdopleiding Bio-informatica een verplichte Studiekeuzecheck. Zo ontdekken wij samen of de opleiding een goede match voor jou is.

Bekijk de procedure van de Studiekeuzecheck

Toelatingsvoorwaarden

Met de volgende diploma's ben je toelaatbaar tot de opleiding Bio-informatica:

  • Met een mbo-diploma niveau 4, of een havo- of vwo-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek of Economie en Maatschappij word je rechtstreeks toegelaten tot de opleiding.
  • Bij een havodiploma van de Tweede Fase die in 2006 of eerder is gestart, is de toelatingsvoorwaarde bij het profiel Cultuur en Maatschappij: minimaal één van de vakken wiskunde A1 en A2, wiskunde B1 of natuurkunde 1.
  • Voor havisten die de vernieuwde Tweede Fase volgen (vanaf 2007) geldt dat bij het profiel Cultuur en Maatschappij aanvullend wiskunde A of wiskunde B of natuurkunde nodig is.
  • Bij een vwo-diploma van de Tweede Fase die in 2006 of eerder is gestart, gelden bij het profiel Cultuur en Maatschappij geen aanvullende voorwaarden.
  • Voor vwo'ers met een profiel Cultuur en Maatschappij volgens het programma van de nieuwe Tweede fase (vanaf 2007) is Wiskunde A, Wiskunde B of Natuurkunde een toelatingsvoorwaarde.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentinschrijving@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentinschrijving.

Aan boeken ben je het eerste jaar ongeveer 500 euro kwijt, de latere jaren is dat ongeveer de helft.

Verder is voor het volgen van deze opleiding het belangrijk om een eigen laptop te hebben. Je studeert namelijk in een digitale leeromgeving en een deel van je studie en stage vindt plaats in je ‘virtuele laboratorium’. Geschatte kosten zijn ongeveer 500 euro.

Download de eisen waaraan de laptop dient te voldoen ( pdf, 472 KB )

Hulp bij je studiekeuze?

Download de studiekeuze-app Prapp! via de Play Store en de App Store en ontdek de opleidingen en toekomstmogelijkheden op het gebied van Life Science. 

Studeren met een functiebeperking
Onder een functie-beperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging.

Bekijk de informatie van de studentendecanen