Minisymposium 'Onderzoek naar muziek(therapie)', Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Presentaties lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg in 2016

Januari , februari en maart

 • 04/05-01-2016: Anne Ponstein, Annemarie Abbing en Joop Hoekman: Cursus Case studies tijdens de internationale conferentie van de European Academy for Antroposophical Art Therapies (Dornach, Zwitserland). 
 • 13-01-2016: Erik Baars: Lezing 'Research in the field of antibiotic resistance and the contribution of anthroposophic medicine - status quo and perspectives for the future'. Forschungskolloquium der Akademie Anthroposophische Medizin GAÄD Academie Antroposofische Gezondheidszorg (Kassel, Duitsland). 
 • 20-01-2016: Erik Baars: Presentatie 'De bijdrage van de antroposofische geesteswetenschap aan de ontwikkeling van bezield eigenaarschap' tijdens de Pallasstudiedag 2016; thema van de dag was: “Leren om achter de sluier van het direct waarneembare te kijken”.  Tilburgse Vrijeschool (Tilburg). 
 • 20-1-2016: Wil Uitgeest: Lezing 'Kunst en drempelervaringen' tijdens de Pallasstudiedag 2016; thema van de dag was: “Leren om achter de sluier van het direct waarneembare te kijken”. Tilburgse Vrijeschool (Tilburg). 
 • 12-03-2016: Erik Baars: Lezing 'Holländische Validierungsstudie zur autonomen Regulation, neue Daten'. 16. Kolloquium: Zur Chronobiologie bei Krebs und im Alter. Forschungsinstitut Havelhöhe am Gemeinschaftskrankenhaus (Havelhöhe, Duitsland).  

April tot en met juli

 • 02-06-2016: Erik Baars: Presentatie basismodule Academie Antroposofische Gezondheidszorg (Zeist). 
 • 09-06-2016: Erik Baars: Presentatie tijdens International Congress for Integrative Health & Medicine (Stuttgart, Duitsland). 
 • 07-07-2016: Odulf Damen en Viola Heckel: Presentatie “ Recent Research Approaches in Antroposofic Music Therapy” op de Internationale Muziektherapie Conferentie (EMTC) (Wenen, Oostenrijk). 
 • 16-04-2016: Erik Baars: Bijdrage aan congres ‘Leefstijlgeneeskunde, een breder perspectief’  Een wetenschappelijk kader geven hoe verbetering in gezondheid door leefstijlgeneeskunde gemeten kan worden. Academy for Integrative Medicine (Utrecht). 

 

September, oktober en november

 • 9-09-2016: Annemarie Abbing: Presentatie over haar promotieonderzoek, bij de opening van het Academisch jaar, Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Universiteit Leiden (Leiden). 
 • 10-09-2016: Martin Niemeijer: Presentatie tijdens het 9th European Congress for Integrative Medicine (ECIM) (Budapest, Hongarije). 
 • 12-09-2016: Erik Baars: Presentatie voor de Minor ‘Andere kijk op gezondheid’, Hogeschool Leiden (Leiden). 
 • 16-09-2016: Erik Baars: Presentatie voor de internationale onderzoeksgroep Vragenlijsten zelfregulatie (Dornach, Zwitserland). 
 • 7-10-2016: Erik Baars: Presentatie en afscheid van Wil Uitgeest, Hogeschool Leiden.  
 • 13/14-10-2016: Erik Baars: Presentatie bij het congres Integrative Medicine (Moskou, Rusland). 
 • 15-10-2016: Erik Baars: Presentatie tijdens het Symposium BD landbouw en voeding (Milaan, Italie). 
 • 22-10-2016: Erik Baars: Presentatie over Casuïstisch effectonderzoek voor euritmietherapeuten tijdens de master euritmietherapie (Driebergen). 
 • 31-10-2016: Erik Baars: Presentatie bij de Arbeitsgruppe Infektiologie (Dornach, Zwitserland). 
 • 7 november: Presentatie door Erik Baars bij het Eliant congres 'Freedom of Choice Under Threat' (Brussel, België).
 • 17 november: Presentatie door Erik Baars bij het Preventiecongres, Leiden.
 • 29 november: Presentatie door Erik Baars bij de Antroposofische Vereniging, Den Haag.