Minisymposium 'Onderzoek naar muziek(therapie)', Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Verantwoording 2017

Dit is de verantwoording van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling in 2017. 

Beroepspraktijk en maatschappij

De lector heeft in 2017 deelgenomen aan het consortium van vaktherapeutische lectoren in Nederland die met elkaar gewerkt hebben aan de ontwikkeling van een Strategische Onderzoeksagenda voor de vaktherapeutische beroepen. Daarnaast is samen met de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie en de opleiding kunstzinnige therapie gewerkt aan het ontwikkelen van onderzoeksbeleid voor kunstzinnige therapie. In de week van de vaktherapie organiseerden de opleiding Kunstzinnige Therapie en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg een uitwisselingsavond over kennis en kunde vanuit verschillende vaktherapeutische disciplines: “De vaktherapeut in beeld: kunst, muziek en spel in therapie”  

Het lectoraat heeft het afgelopen jaar twee Platformbijeenkomsten ‘Onderzoek’ georganiseerd met alle stakeholders in de Antroposofische Gezondheidszorg over onderzoeksbeleid, voortgang van en afstemming over de projecten.  

In samenwerking met het Centrum voor Vitaliteit is een symposium georganiseerd: ‘Vitaliteit versterken door innovatie en ondernemerschap.’ Het Centrum voor Vitaliteit heeft tevens diverse bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen, en er zijn twee Startup tracks “Vitaliteit en leefstijl als medicijn” voor vitaliteitsondernemers georganiseerd in samenwerking met TNO, Hubspot en Innovation Quarter. Met betrekking tot het thema antibioticaresistentie zijn er twee workshops georganiseerd over ‘Complementary & Integrative Medicine en antibioticaresistentie’.  

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat draagt bij aan het praktijkonderzoek kunstzinnige therapie (POKT) door ondersteuning bij de professionalisering van casestudies. KT docenten worden getraind en gecoacht bij de begeleiding van KT studenten. Het lectoraat levert een bijdrage aan de minor ‘Een andere kijk op gezondheid en ziekte’,  de minor ‘Infectieziekten’ en de master Euritmietherapie.  Daarnaast coacht de lector diverse externe AG professionals bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. 

Kennisontwikkeling

In 2017 zijn 12 publicaties verschenen (waarvan 6 in peer reviewed journals), zijn er 27 presentaties in binnen- en buitenland gegeven en zijn er 3 lopende promotietrajecten. Het lectoraat voerde het projectleiderschap over (1) een internationaal consortium m.b.t. Complementary & Integrative Medicine en antibioticaresistentie; (2) een JPIAMR project dat gericht is op de ontwikkeling van een decision-making tool voor artsen en patiënten om natuurlijke middelen in te zetten bij de behandeling van infectieziekten; en (3) een internationaal Interreg project SHINE gericht op de ontwikkeling van een shared revenu business model voor een serious gaming app voor kinderen met overgewicht. Samen met stakeholders uit de antroposofische gezondheidszorg worden er diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd.