Minisymposium 'Onderzoek naar muziek(therapie)', Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Verantwoording 2016

De verantwoording over 2016 van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat is afgelopen jaar betrokken geweest bij twee Platformbijeenkomsten van Onderzoek met Antroposofisch Gezondheidszorg over onderzoeksbeleid en voortgang projecten. Daarnaast zijn er twee symposia georganiseer: ‘Personalized Healthcare’ en ‘Wie is er bang voor rood, geel en blauw’? Op het gebied van Antibioticaresistentie zijn er twee workshops georganiseerd: ‘CAM en antibioticaresistentie’.

Afgelopen jaar is het JPIAMR project gestart: de ontwikkeling van een decision-making tool voor artsen dat gebruikt wordt bij CAM therapieën bij infectieziekten; daarnaast begeleiding van studenten bij literatuuronderzoek over natuurlijke middelen bij infectieziekten.

Het Centrum voor Vitaliteit is samen met Economie071 opgezet. Het Centrum voor Vitaliteit heeft het doel zichtbaar bij te dragen aan de regionale Leidse economie. Aan het eind van 2018 heeft het centrum de volgende twee doelen bereikt:

  • Er is een toename aan economische activiteiten rond het thema ‘Vitaliteit’ in de Leidse Regio.
  • De vitaliteit van burgers en werkers in de Leidse regio is verbeterd.

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat levert een bijdrage aan de minor ‘ Een andere kijk op gezondheid en ziekte’ en de minor ‘Infectieziekten’.  Daarnaast is het lectoraat betrokken geweest bij de praktijkonderzoek kunstzinnige therapie (POKT): professionalisering van casestudies, casestudies methodologie: cursus, training en coaching van KT docenten en AG therapeuten.

Meer informatie over onderwijs

Kennisontwikkeling

Het lectoraat werkt nauw samen met het antroposofisch werkveld en verzorgt praktijkgericht onderzoek, gericht op de volgende centrale thema’s:

  • het aantonen van effectiviteit en veiligheid van antroposofische zorg;
  • het ontwikkelen van optimale kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de communicatie over de antroposofische zorg;
  • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van Integrative Medicine.

Hiernaast heeft de lector deelgenomen aan de lectoren werkgroep voor de ontwikkeling van een onderzoeksagenda voor de vaktherapieën.