Minisymposium 'Onderzoek naar muziek(therapie)', Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Verantwoording 2019

Dit is de verantwoording van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling in 2019. 

Beroepspraktijk en maatschappij

In 2019 zijn er twee proefschriften over antroposofische gezondheidszorg (AG) afgerond (over antroposofische vaktherapie en over AG vanuit patiëntenperspectief) en is een derde promotie-onderzoek (slaapstoornissen bij jonge kinderen) gestart. Deze promotie-onderzoeken zijn van groot belang voor de innovatie van de beroepspraktijk en de maatschappelijke en wetenschappelijke acceptatie van (antroposofische) vaktherapie en AG. 

Centrale thema’s waaraan gewerkt is, zijn: 

  • de bijdrage van vaktherapie aan de behandeling van psychische klachten; 
  • de bijdrage van complementaire of integrale zorg aan de preventie en behandeling van infectieziekten en het reduceren van antibioticaresistentie; 
  • het versterken van vitaliteit en eigen regie van studenten van Hogeschool Leiden;
  • onderzoek naar verschillende aspecten van antroposofische gezondheidszorg (gericht op het verkrijgen van evidence van veiligheid en effectiviteit, in kaart brengen van klantervaringen met AG zorg en het ontwikkelen van informatietools en keuzehulpen). 

Door leden van het lectoraat werd er onder meer deelgenomen aan de volgende netwerken: Kenniscentrum VEER van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden, Vitale Delta, Projectgroep Onderzoeksagenda Vaktherapie Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), kenniskring KenVak, internationaal onderzoeksconsortium CAM & Antimicrobial Resistance en diverse (inter)nationale netwerken binnen het AG en het Integrative Medicine veld.

Opgeleverde producten zijn onder meer wetenschappelijke publicaties, artikelen voor vaktijdschriften, onderzoeksrapporten, een prototype van een keuzehulp en folders over AG zorg. Twee keer per jaar is er een Platformbijeenkomst Onderzoek waarbij alle stakeholders uit het AG veld door het lectoraat AG en het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum uitgenodigd zijn om in gesprek te gaan over relevante ontwikkelingen, onderzoeksbeleid, projecten en resultaten.    

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat heeft samen met docenten Vaktherapie gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het schrijven van ‘case reports’ door studenten van de opleiding Vaktherapie en de professionalisering van docenten op dit thema. Hierbij zijn onder meer de onderzoeksresultaten van het proefschrift van Annemarie Abbing en documenten geschreven door de lector gebruikt.

Daarnaast is gewerkt aan het verder verhelderen op welke wijze en bij welke vraagstellingen het lectoraat (nog beter) kan samenwerken met de opleiding bij studentenprojecten. Door deelname van docenten vaktherapie aan de kenniskring wordt de samenwerking tussen opleiding en lectoraat en de disseminatie van relevante kennis voor de opleiding gewaarborgd.

Het lectoraat is opdrachtgever geweest van enkele projecten van studenten van de minor “Andere kijk op ziekte en gezondheid”, en de lector heeft les gegeven in deze minor. In het kader van het nieuwe Honours Vitaliteit programma zijn enkele avonden over vitaliteit en eigen regie voor de deelnemende studenten verzorgd, en zijn vier studentengroepen (mede) begeleid.

In totaal hebben 32 studenten deelgenomen aan activiteiten van het lectoraat. Samen met HRM is een event HL Vitaal voor medewerkers van de Hogeschool georganiseerd, waarbij de lector dagvoorzitter was. In totaal zijn 24 presentaties gehouden voor de beroepspraktijk en in wetenschappelijke congressen.

Kennisontwikkeling

Naast twee proefschriften, zijn er binnen het lectoraat vijf wetenschappelijke artikelen en twee artikelen voor het Tijdschrift voor Vaktherapie gepubliceerd. Door verschillende kenniskringleden is gewerkt aan kennis over casestudies en case reports.

Binnen de internationale S-HEAL (Saluto-Hygiogenetic-EvALuation) Group, is gewerkt aan het ontwikkelen, valideren en implementeren van vragenlijsten m.b.t. salutogenese (psychologische zelfregulatie) en hygiogenese (autonome zelfregulatie) in onderzoek en de klinische praktijk.

In totaal zijn 24 presentaties gehouden, voor de beroepspraktijk (onder meer de NVKToag, de European Public Health Alliance (EPHA) in Brussel) en in wetenschappelijke congressen (onder meer Ecarte in Madrid, ECIM in Barcelona, 1st Global Integrative Pediatrics congress in Sao Paulo (Brazilië), de Universiteit Zürich).

Bijdragen aan het onderwijs zijn door het lectoraat gegeven aan onder meer de opleiding Vaktherapie, de minor Andere Kijk op ziekte en gezondheid, en de interdisciplinaire basismodule Antroposofische Gezondheidszorg (Academie Antroposofische Gezondheidszorg).

In de week van Vaktherapie werd het symposium “Transdiagnostisch werken in de Vaktherapie” georganiseerd voor studenten, docenten en andere geïnteresseerden.