Stromend water

Waardenonderzoek

Samenwerking tussen complementaire en reguliere zorg een goed idee?

In november 2017 is het lectoraat AG gestart met het waardenonderzoek. Het waardenonderzoek onderzoekt wat patiënten, gebruikers en geïnteresseerden van complementaire zorg belangrijk vinden. 

We willen graag te weten komen wat u als patiënt of gebruiker belangrijk vindt. Belangrijk in de zorg en ook in het dagelijks leven.

Wat is complementaire zorg?

Complementaire zorg is zorg die aanvullend wordt ingezet in combinatie met reguliere zorg. Het is daarmee een aanvulling en verruiming van de reguliere geneeskunde en niet bedoeld als vervanging daarvan. Patiënten en gebruikers spreken ook wel over holistische zorg. Een voorbeeld van complementaire of holistische zorg is antroposofische geneeskunde. Andere vormen zijn bijvoorbeeld Homeopathie, Ayurveda, Traditional Chinese Medicine, Naturopathie en Unami Medicine. 

Waarom dit onderzoek?

Het wordt tegenwoordig steeds belangrijker dat de kwaliteit van behandelingen ook wordt beoordeeld door patiënten zelf. De oordelen van patiënten dragen bij aan verbeteringen in de zorg, aan zichtbaarheid van de zorg en aan de beschikbaarheid en de toegankelijkheid ervan. Om de kwaliteit van de zorg goed te kunnen meten is het dus essentieel om zicht te hebben op wat patiënten en mogelijke toekomstige patiënten, u dus, verwachten en belangrijk vinden aan de zorg die zij ontvangen en in de toekomst zullen ontvangen. 

Dit onderzoek heeft als uitgangspunt de antroposofische gezondheidszorg en vindt het daarbij belangrijk om andere vormen complementaire en holistische zorg te betrekken. Dit omdat we denken dat in de praktijk patiënten ook gebruik maken van een combinatie van verschillende vormen van complementaire zorg. Met dit onderzoek willen we meer te weten komen over wie er gebruik maken van complementaire zorg en wat zij belangrijk vinden. Niet alleen met betrekking tot de zorg, maar ook in het algemeen. Het gaat dan om waarden in het dagelijks leven. 

Wat gaan we hier mee doen?

De kennis die we opdoen gaan we gebruiken om de kwaliteit van complementaire, respectievelijk antroposofische zorg verder te verbeteren en beter af te stemmen op het belang van patiënten. Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt u de informatie te verzamelen die nodig is om onder andere de beschikbaarheid en toegankelijkheid van complementaire, respectievelijk antroposofische zorg te verbeteren.

Wie is er bij betrokken?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Het maakt deel uit van het promotieonderzoek van Evi Koster. Daarin wordt gekeken naar de  kwaliteit van de antroposofische behandelingen vanuit het perspectief van patiënten.

Terug naar de hoofdpagina