Stromend water

Waardenonderzoek

Samenwerking tussen complementaire en reguliere zorg een goed idee?

Hogeschool Leiden doet onderzoek naar patiënten en gebruikers van complementaire zorg. Met complementaire zorg bedoelen we zorg die aanvullend wordt ingezet in combinatie met reguliere zorg.

We willen graag te weten komen wat u als patiënt of gebruiker belangrijk vindt. Belangrijk in de zorg en ook in het dagelijks leven.

Wat doen we hiermee?

Deze informatie gaan we gebruiken om complementaire zorg beter af te stemmen op het belang en de leefwereld van patiënten. Zo willen we de kwaliteit en toegankelijkheid van complementaire zorg verder verbeteren.

Meedoen?

Deelname aan het onderzoek is gesloten. Wilt u op de hoogte worden gehouden stuur dan uw mailadres naar: onderzoek.ag@hsleiden.nl o.v.v. Waardenonderzoek.

 

 

Meer informatie over dit onderzoek vindt u hier.