Geboetseerde poppetjes zoals gebruikt bij het onderzoek KT beeldend bij angststoornissen

Informatie voor Kunstzinnig Therapeuten (beeldend)

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is gestart met een onderzoek naar de werking van kunstzinnige therapie (beeldend) bij volwassenen met angstklachten. Dit onderzoek wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT) en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Universiteit Leiden.

Bent u een kunstzinnig therapeut beeldend?
Geregistreerd lid van de NVKT?
Zijn volwassenen uw doelgroep?
En heeft u ervaring met het behandelen van angstklachten?

Dan kunt u meewerken aan het onderzoek.

Opzet van het onderzoek

Geïnteresseerde cliënten melden zich online aan via het lectoraat. Na telefonische screening en informatie over het onderzoek, stellen we vast of de geïnteresseerde kan deelnemen en krijgt hij/zij tijd om te beslissen over deelname.

Vervolgens voeren we een startmeting uit bij alle deelnemers. Dit bestaat uit digitale vragenlijsten en een meting aan huis. We meten:

  • angstniveau
  • kwaliteit van leven
  • emotieregulatie
  • executief functioneren
  • stressresponsiviteit (hartslag en huidgeleiding)
  • concentratievermogen (computertaak)

Daarna komen deelnemers via een lotingsproces (randomisatie) in de behandelgroep of in de controlegroep. Deelnemers in de behandelgroep kunnen direct starten met de therapie, deelnemers in de controlegroep wachten eerst drie maanden en kunnen daarna met de therapie starten.

Lees meer over het onderzoek

Wat houdt deelname voor u in?

De therapie duurt ongeveer drie maanden (we gaan hierbij uit van 10-12 sessies). Daarna zullen wij de eerste nameting bij de cliënt uitvoeren. Dit is na het evaluatiemoment. U bent vrij de therapie te geven zoals u gewend bent. Wel krijgt u een overzicht van informatie (vanuit de literatuur) over behandeldoelen en kunstzinnige middelen die passend kunnen zijn bij deze problematiek.

Verslaglegging

We vragen u om een aantal gegevens van het therapeutische proces bij te houden. Dit zal nauwelijks afwijken van uw gebruikelijke verslaglegging. Wij verzorgen de metingen bij de cliënt aan huis. Hierbij helpen masterstudenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Het onderzoek gaat niet over het functioneren van u als therapeut. We kijken naar de cliënten. Hoe veranderen de klachten, het welzijn en functioneren van de cliënt in de tijd. Dit wordt groepsgewijs geanalyseerd. Er wordt geen vergelijking getrokken tussen 'prestaties' van therapeuten.

Therapeut in eigen regio

Voor iedere deelnemer wordt een therapeut gezocht in de eigen regio. U krijgt de contactgegevens van de deelnemer en neemt vervolgens zelf contact met de deelnemer op om een eerste afspraak te maken. Na drie maanden volgt een eerste nameting, en na nog eens drie maanden volgt de uitgestelde nameting.

Vergoeding

De vergoeding van de therapie gaat via de gebruikelijke weg: de aanvullende verzekering. Om het mogelijk te maken dat we de 80 deelnemers gaan halen, vragen we de therapeuten om voor dit onderzoek hun tarief aan te passen naar €50,- per sessie. Alle deelnemers krijgen vanuit het lectoraat een bijdrage van €100,-. Dit kunnen wij aanbieden dankzij ondersteuning van de NVKT. Op deze manier is er voor een groot deel van de deelnemers geen eigen bijdrage.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd en mogen wij u benaderen als er een deelnemer is in uw regio? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Annemarie Abbing via abbing.a@hsleiden.nl.