Een uitsnede van een afbeelding met kleipoppetjes

Case reports

Om aan de toenemende vraag van de werkzaamheid van vaktherapie te voldoen zijn richtlijnen voor Case Reports opgesteld. Op deze pagina vindt u documenten die horen het Case Reports project van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Werkzaamheid van vaktherapie

De maatschappij vraagt in toenemende mate om gegevens die de werkzaamheid van vaktherapie aantonen. Tevens is er een vraag naar het expliciteren van de werkingsmechanismen. Een bijdrage aan het beantwoorden van deze vragen kan op basis van casusbeschrijvingen gegeven worden, mits die beschrijvingen van voldoende, wetenschappelijke kwaliteit zijn.

Ontwikkeling Case Reports

De CAse REport Anthroposophic Art Therapy (CARE-AAT) richtlijn is ontwikkeld als publicatierichtlijn voor deze casusbeschrijvingen, gebaseerd op de CARE Guidelines die primair voor medische case reports zijn ontwikkeld.

Een documentatiemethode, die op de CARE-AAT richtlijn is gebaseerd, maakt het voor therapeuten mogelijk de noodzakelijke informatie tijdens het behandeltraject te verzamelen.

Downloads

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met onderzoeker Annemarie Abbing.

Terug naar de homepagina van het lectoraat AG

Terug naar de homepagina van het Tijdschrift voor Vaktherapie