Geboetseerde poppetjes zoals gebruikt bij het onderzoek KT beeldend bij angststoornissen

Deelnemen aan het onderzoek

Bent u tussen de 18 en 64 jaar oud? En heeft u last van angsten of is bij u een angststoornis vastgesteld? Dan kunt u deelnemen aan het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek zijn er drie meetmomenten:

  1. Bij de start van het onderzoek.
  2. Na drie maanden.
  3. Na zes maanden.

Bij elk meetmoment vragen wij u vier digitale vragenlijsten (gericht op angstniveau en kwaliteit van leven) in te vullen. Daarnaast meet een onderzoeker uw hartslag en uw concentratievermogen en wordt eenmalig via een interview de aard van uw angstklachten vastgesteld.

Hoe verloopt het verder?

  • Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op. We stellen enkele vragen om vast te stellen of u in aanmerking komt voor deelname.
  • U krijgt de deelnemersinformatie op papier en we vragen u om een informed consent (toestemmingsverklaring) te ondertekenen.
  • Vervolgens vragen wij u om een korte vragenlijst in te vullen (via de computer, tablet of smartphone).
  • U krijgt een therapeut bij u in de regio toegewezen en u krijgt te horen wanneer u kunt starten met de therapie. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: u start direct of na drie maanden

Deelnemen

Op dit moment kunt u zich tijdelijk niet aanmelden voor het onderzoek.

Terug naar de algemene informatie over het onderzoek