Hogeschool Leiden

Masteronderzoek naar diabetestype-2

14 juli 2022 - Onze collega Noortje van Steenbergen heeft vanaf maart 2022 haar master onderzoek uitgevoerd over de bijdrage van antroposofische gezondheidszorg aan leefstijlgeneeskunde bij patiënten met diabetes type 2.

Hogeschool Leiden

Naast mijn werk als onderzoeksassistent bij het lectoraat AG, ben ik sinds maart 2022 bezig geweest met mijn afstudeeronderzoek voor de master Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit. 

Dit onderzoek heb ik uitgevoerd bij het lectoraat AG onder begeleiding van Lector Dr. Erik Baars en Prof. Dr. Ir. Jaap Seidell. Het onderzoek ging over de bijdrage van antroposofische gezondheidszorg aan leefstijlgeneeskunde bij patiënten met diabetes type 2. 

Achtergrond

Diabetes type 2 is een chronische ziekte die vroeger vooral voorkwam bij ouderen en ook wel bekend stond als ouderdomsdiabetes. Tegenwoordig krijgen mensen op steeds jongere leeftijd diabetes type 2, wat voor een groot deel te maken heeft met de huidige leefstijl waarin voornamelijk te weinig wordt bewogen en ongezond wordt gegeten, maar ook stress, slaap, roken en alcohol kunnen bijdrage aan de het ontstaan van diabetes type 2. Het veranderen van leefstijl kan diabetes type 2 helpen voorkomen, symptomen te verbeteren of verslechtering verminderen. Hoewel er steeds meer aandacht komt voor leefstijl in de huidige gezondheidszorg blijft de behandeling vooral gericht op symptoombestrijding met medicamenten. 

Het onderzoek

Mijn onderzoek was een kwalitatief onderzoek waarbij ik antroposofische artsen heb geïnterviewd, waaronder Nederlandse huisartsen en twee medisch specialisten werkzaam in het antroposofisch ziekenhuis in Berlijn. Het ging er hierbij om, om inzicht te krijgen hoe er vanuit de antroposofische visie naar de ziekte wordt gekeken, hoe de ziekte wordt behandeld en hoe leefstijl daarin meegenomen wordt of zou moeten worden.

Zo ontstond een beter inzicht in de holistische benadering van de antroposofische gezondheidszorg en wat antroposofische gezondheidszorg op het gebied van chronische, leefstijl gerelateerde aandoeningen kan bijdragen. 

Bevindingen

In het algemeen komt de antroposofische arts tot een andere benadering voor de behandeling. Dit doordat er vanuit de antroposofische visie anders wordt gekeken naar de mens, ziekte en gezondheid. Er wordt gekeken naar het hele systeem van de mens en niet alleen naar de symptomen van de ziekte. De algemene focus ligt door het toepassen van antroposofische medicatie, therapieën en leefstijladviezen op het versterken van het zelfregulerend vermogen van de patiënt, zowel op fysiek/etherisch als psychosociaal gebied.

Uit de interviews kwam duidelijk naar voren dat het extra moeilijk lijkt te zijn voor diabetes type 2 patiënten om tot verandering te komen ten opzichte van andere patiëntgroepen, doordat het zelfregulerend vermogen minder geïntegreerd is in het wilsgebied.

Door een breed scala aan mogelijke therapieën is het mogelijk om de juiste therapie te kiezen die aansluit bij het individu en de individuele situatie. Tot slot werd het duidelijk dat leefstijladviezen niet alleen gebaseerd zijn op de effecten die het heeft op de symptomen, maar omdat het een bepaalde gezond makende kwaliteit heeft.