Hogeschool Leiden

Vitaal door Kunst

Op 17 juni is het boek ‘Vitaal door kunst’ feestelijk gepresenteerd op Hogeschool Leiden. Het lectoraat AG heeft een bijdrage geleverd door het uitvoeren van een pilot-onderzoek over het toepassen van de KICK methode bij jong dementerenden.

‘Vitaal door kunst’ biedt sociaal-kunstzinnige dagbehandeling voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, jonge mensen en ouderen met dementie.

Het Lectoraat AG heeft hieraan bijgedragen met een pilot-onderzoek dat is uitgevoerd in 2020 (zie hoofdstuk 6). Het onderzoek richtte zich op de wijze waarop de KICK-methodiek functioneert als het gaat om het vergroten van het engagement van de deelnemers aan het programma (jonge mensen met dementie).

Wat is de KICK methodiek

De methodiek ‘Kracht In Contact met Kunst’ (KICK) bestaat uit verhalen, biografische gespreksvoering en kunstzinnige opdrachten. Het doel hiervan is de kwaliteit van leven te bevorderen: fysiek, mentaal en psychosociaal welbevinden.

KICK bestaat uit een samenstelling van verbale en non-verbale interventies. Door middel van observaties is gekeken naar welke interventies hebben plaatsgevonden en op welke wijze de methodiek het engagement (‘meedoen’) van de deelnemers en indirect de kwaliteit van leven, gericht op mentaal en psychosociaal welbevinden, heeft vergroot.

Naast een duidelijk overzicht aan interventies, is uit het onderzoek naar voren gekomen dat KICK goed lijkt te werken als het gaat om het vergroten van het engagement van de deelnemers.

Interesse

Geïnteresseerd in ‘Vitaal door de Kunst?’ Bestel het boek en lees meer