Foto van een report

Documentatiemethode fysiotherapeuten

Sinds 2019 nemen vijf antroposofische fysiotherapeuten deel aan een traject over het schrijven en opzetten van een documentatiemethode. Zij worden hierin begeleid door lector Erik Baars.

"Iedere dag is er veel vraag naar antroposofische fysiotherapie. Mijn lange werkdagen zou ik elke week dubbel kunnen vullen en daarin ben ik niet de enige. De resultaten zijn namelijk bij patiënten, verwijzers en (multidisciplinaire) collega's bekend en deze integere behandelmethode sluit aan bij de groeiende vraag naar holistische gezondheidszorg en integratieve geneeskunde.

Gita van Duinen

Hogeschool Leiden

Sinds eind 2019 werkt een groep antroposofische fysiotherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF) samen met Erik Baars aan het ontwikkelen van een documentatiesysteem om de antroposofische diagnostiek en behandeling van mensen met ernstige vermoeidheidsklachten te kunnen monitoren. 

De wetenschappelijke onderbouwing van het vak mist en we zijn onvoldoende zichtbaar in de medische wereld. Daarom ben ik blij dat we nu met casestudies aan de slag zijn gegaan. Erik geeft ons de kennis, een onderlegger om zelfstandig een N=1 studie te gaan uitvoeren in gezamenlijkheid.

Gita van Duinen

Inmiddels is het documentatiesysteem vrijwel klaar. Het geeft de mogelijkheid om bestaande reguliere diagnostiek uit te breiden en te specificeren met aanvullende antroposofische diagnostiek in drie subcategorieën van vermoeidheidsklachten.
 

In het ontwikkelde documentatiesysteem kunnen bevindingen van antroposofische massage- en bewegingstherapie worden vastgelegd en geëvalueerd. Een veelvoorkomend en actueel ziektebeeld, ernstige vermoeidsheidsklachten, hebben we aangegrepen om het drie- en viergeleed ontleden van een klachtpatroon met onderliggende dynamiek bloot te leggen.

Gita van Duinen

De monitoring van de uit de antroposofische diagnostiek voortkomende en uitgevoerde behandelingen (bestaande uit ritmische massage en/of bewegingstherapie), het klachtenverloop van de patiënt en de antroposofisch-fysiotherapeutische observaties aan de patiënt wordt op deze wijze mogelijk gemaakt. Tevens wordt inzichtelijk op welke wijze antroposofische fysiotherapeuten werken. Er is qua terminologie zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het gangbare fysiotherapeutisch taalgebruik.

We leren hier veel van en hopelijk kan er volgend jaar iets van de resultaten zichtbaar gemaakt worden en het systeem in de toekomst ook benut worden voor andere indicaties.

Gita van Duinen

Als volgende stap zal het documentatiesysteem tijdens een bijeenkomst met ervaren antroposofische fysiotherapeuten op gezichtsvaliditeit worden onderzocht. Wanneer deze stap is afgerond en eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd, zullen de fysiotherapeuten het documentatiesysteem gebruiken bij het monitoren van de voortgang van de behandeling van een patiënt met ernstige vermoeidheidsklachten.

Deze behandelingen worden vervolgens in wetenschappelijk case reports beschreven en in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.

We houden u op de hoogte!