Onderzoek doen

Van onze onderzoekers

Op deze pagina vertellen onze onderzoekers u graag met welke (onderzoeks)projecten ze bezig zijn voor het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Nicole Weerts

Een dubbele ethische beoordeling van het slaaponderzoek: u kunt geïnteresseerden straks met een gerust hart aanmelden!

Nicole Weerts

Mijn laatste update is alweer een tijdje geleden en er zijn veel ontwikkelingen rondom het slaaponderzoek.

Voor de zomer heeft de ethiekcommissie van de Universiteit Leiden besloten dat het onderzoek relevant is en een mogelijke bijdrage kan leveren aan de inzichten en behandeling van de slaapproblematiek rondom het jonge kind.

De volgende stap is toestemming van de medisch ethische toetsingscommissie (METC) Leiden-Den Haag-Delft. Deze commissie gaat uitermate grondig te werk, veiligheid en onderzoeksprocedures worden beoordeeld. We hebben net voor half december de benodigde aanpassingen op de eerste beoordeling ingeleverd. Als het nu meezit starten we begin februari met de werving van deelnemers; ouders/ verzorgers en jonge kinderen met slaapproblemen.

Verder hebben we in een kleine groep gestudeerd op de werkingsmechanismen van een samengestelde of complexe interventie zoals deze vaak gebruikt wordt binnen de antroposofische gezondheidszorg. Tot slot is het schrijven van de scoping review in volle gang.

Pascal Kreijen

In de afgelopen periode ben ik bij meerdere onderzoeken betrokken geweest. Een aantal van de onderzoeken waaraan ik werk is óf afgerond óf nadert zijn voltooiing.

Pascal Kreijen

Rendementsonderzoek Kindertherapeuticum
Het Rendementsonderzoek naar Kindertherapeuticum is gereed. Een van de belangrijkste uitkomsten hiervan is de grote tevredenheid van ouders/verzorgers over de behandelingen van hun kind(eren) door het Kindertherapeuticum.

KICK
In januari zal ook het onderzoek ‘Kracht in Contact met Kunst’ (KICK) bij jong-volwassenen met dementie zijn afgerond. De resultaten hiervan worden opgenomen in een boek over KICK dat begin 2021 verschijnt en zal worden gepresenteerd tijdens een expositie van kunstwerken van de KICK-deelnemers.

Beeldvormende bespreking
Voor het onderzoek Beeldvormende bespreking zijn inmiddels alle interviews gehouden en er ligt een conceptverslag.

Valideringsonderzoek vragenlijsten
De werving voor het onderzoek naar validering van vragenlijsten met vragen over het zelf reguleren van lichamelijk en psychisch welzijn en gezondheid is nog in volle gang. Wij zijn nog steeds op zoek naar deelnemers voor dit onderzoek. Het vraagt de eerste keer in totaal 20 minuten om de vragenlijst in te vullen. Na twee weken vragen we om nogmaals een vragenlijst (10 vragen) in te vullen. Het invullen kost dan slechts 2 minuten van  uw tijd en is bedoeld om te bepalen of de vragenlijst betrouwbaar is wanneer we deze her-testen. Heeft u interesse dan leest u hier meer over dit onderzoek.

Annemarie Abbing

Ik neem u graag mee in mijn (diverse) werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar.

Annemarie Abbing

Postdoc-onderzoek
Het afgelopen jaar (november 2019 – november 2020) heb ik als postdoc-onderzoeker gewerkt bij de Open Universiteit. Onder leiding van Prof. Dr. Susan van Hooren voerde ik twee projecten uit, gericht op vaktherapie in de forensische jeugdzorg en vaktherapie in de forensische psychiatrie (https://kfzjeugd.nl/actueel/evidence-gap-map-vaktherapie). De projecten zijn afgerond en de rapporten worden begin 2021 openbaar gemaakt.

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
Bij het lectoraat heb ik gewerkt aan een artikel over cliëntervaringen van beeldende therapie bij angst, samen met Erik Baars en Anne Ponstein. Dit artikel is moment in review bij een wetenschappelijk journal.

De komende tijd staan de volgende werkzaamheden centraal:

  • Het uitwerken van de onderzoeklijn ‘Werkingsmechanismen van vaktherapie’.
  • Het mede zorgdragen voor de verbinding tussen lectoraat en onderwijs · Het bijdragen aan het project MOOV ON (https://kenvak.nl/onderzoek/moov-on/), waarbij diverse hogescholen samenwerken om een verdere kwaliteitsslag te maken betreffende onderzoeksonderwijs binnen de bacheloropleidingen Vaktherapie.
  • Het voorbereiden van het project ‘Case Reports Vaktherapie AG’. Hierbij worden maximaal 10 therapeuten geschoold in en begeleid bij het schrijven van een case report.

Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Verder ben ik per 9 december aangesteld als Bestuurslid Kennisinnovatie bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, https://fvb.vaktherapie.nl/organisatie). Als lid van het dagelijks bestuur zal ik mij gaan inzetten voor de onderbouwing, kennisontwikkeling en positionering van alle vaktherapeutische beroepen die verenigd zijn in de FVB.