Hogeschool Leiden

JPIAMR subsidie voor onderzoek naar antibioticaresistentie

Lector Erik Baars zal als programmaleider vanuit het Louis Bolk Instituut en Hogeschool Leiden de komende twee jaar wereldwijd samenwerken met 23 organisaties uit 17 landen.

Hogeschool Leiden

Het project ‘Network T&CM alternatives for antibiotics worldwide: Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance’ heeft een internationale netwerksubsidie ontvangen voor onderzoek naar antibioticaresistentie.
Lector Erik Baars zal als programmaleider vanuit het Louis Bolk Instituut en Hogeschool Leiden de komende twee jaar wereldwijd samenwerken met 23 organisaties uit 17 landen. De subsidie is toegekend door JPIAMR, een samenwerkingsplatform voor wereldwijd onderzoek naar antibioticaresistentie. De financiering vindt op nationaal niveau plaats en komt van ZonMW, de Nederlandse subsidieverstrekker ter stimulering van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. 

Erik Baars

Mijn eigen eerste uitdaging is om vergadermomenten te vinden waarop al deze mensen in al die verschillende tijdzones om de digitale tafel kunnen zitten!

Erik Baars

Samenwerking

Het onderzoeksproject start als samenwerkingsnetwerk met onder meer de Beijing University of Chinese Medicine, de University of Southampton (UK), de University of Ghana, Eurocam uit België en de University of Trans-Disciplinary Health Sciences & Technology (India). De bedoeling is dat het netwerk zich gedurende de looptijd van twee jaar verder uitbreidt. Samen gaan zij de wereldwijde kennis rondom traditionele preventie en behandeling van infectieziekten in kaart brengen. Daarnaast gaan zij de onderzoeksvelden, onderzoeksinstituten, onderzoekers en infrastructuren die zich hiermee bezighouden met elkaar verbinden met als doelen in de toekomst vaker en beter samen te werken aan onderzoek.

“Ondanks de wereldwijde strategische aanpak van AMR van de afgelopen jaren is het nog steeds een enorm groot probleem met het risico op wereldwijd miljoenen doden door infecties met resistente bacteriën en enorme AMR gerelateerde kosten.

Erik Baars

Traditionele en complementaire zorg

Micro-organismen (zoals bacteriën, schimmels, virussen en parasieten) veranderen en worden resistent als zij worden blootgesteld aan medicijnen. Als een antibioticum regelmatig tegen een bacterie wordt gebruikt, kan die bacterie ‘resistent’ worden met als gevolg dat een infectie moeilijker of niet meer te behandelen is. Zowel traditionele als complementaire zorg (Traditional & Complementary Medicine (T&CM)) worden gebruikt in de humane en veterinaire (diergeneeskunde) gezondheidszorg, veelal als fytotherapie (plantaardige middelen). De inzet en het gebruik van effectieve en veilige T&CM kan bijdragen aan het verminderen van (onjuist) antibioticagebruik en aan de preventie of behandeling van infectieziekten.

Het is daarom fantastisch dat we na een eerste JPIAMR-netwerksubsidie (4th call) nu een tweede project gehonoreerd hebben gekregen. Hiermee kunnen we werken aan een wereldwijde bundeling van kennis, ervaring, netwerken, infrastructuren etc. om een bijdrage te leveren aan dit grote probleem.

Erik Baars

Het project

GIFTS-AMR staat voor ‘Network T&CM alternatives for antibiotics worldwide: Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance’. In dit project wordt de komende twee jaar een wereldwijd GIFTS-AMR netwerk opgericht, waarbij werkgroepen worden gevormd voor het ontwikkelen van onderzoeksagenda’s voor humanitaire en veterinaire gezondheidszorg en om samen te werken aan nieuwe financieringsaanvragen voor onderzoek. Er zal bovendien een rapport worden opgeleverd met alle resultaten, dat gepresenteerd wordt tijdens een internationale conferentie.

Het onderzoek tot nu toe laat zien dat Traditional & Complementary Medicine (T&CM) echt en toenemend evidence-based kan bijdragen aan het reduceren van (onjuist) antibioticagebruik en het resistentieprobleem.

Erik Baars