Hogeschool Leiden

Succesvolle lancering Europese themagroep

Op 7 december jl. vond de officiële en succesvolle lancering van de MEP (Members of the European Parliament) Interest Group on Integrative Medicine & Health plaats. Erik Baars was hier als expert uitgenodigd.

Deze themagroep is gevormd door verschillende Europese parlementariërs, met een grote interesse in complementaire en integratieve gezondheidszorg en gezondheid. De groep gaat lobbyen om het thema breder onder de aandacht brengen in het Europese parlement. Hiervoor hebben zij een aantal experts uit Europese landen gevraagd om tijdens deze lancering een presentatie ( pdf, 57 KB ) te geven rondom hun expertise.

Rol vanuit het lectoraat AG

Lector Erik Baars was één van deze experts tijdens dit online event, dat door 500 unieke deelnemers werd bekeken.

Als leider van een internationaal netwerk van onderzoekers van verschillende universiteiten en niet-universitaire onderzoekscentra in heel Europa over CAM/IM (Complementary & Alternative Medicine/ Integrative Medicine) en antibioticaresistentie (antimicrobial resistance (AMR)), en leider van het JPIAMR-project "Adequaat gebruik van antibiotica: de rol van CAM-behandelingsstrategieën" (4th call) en het recent toegekende 10th call JPIAMR project “Network T&CM alternatives for antibiotics worldwide: Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance (GIFTS-AMR)” heeft hij de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken van het netwerk en het onderzoek naar de bijdrage van CAM/IM aan het reduceren van antibioticagebruik en antibioticaresistentie.

Follow-up

De dagen na de lancering werden bijeenkomsten gehouden met aangesloten organisaties en partners van EUROCAM en andere collega's uit de sector van de complementaire en integratieve gezondheidszorg. De reacties waren lovend. Sprekers en presentaties waren 'uitstekend en fantastisch'. De inzet en de ondubbelzinnige houding van de leden van het Europees Parlement hebben de CAM/IM-gemeenschap gesterkt.

De lancering en de presentaties (Erik Baars spreekt als derde) in zijn geheel bekijken?  Dat kan via deze link