Hogeschool Leiden

Symposium "Persoonsgericht werken in de Antroposofische Gezondheidszorg"

13 april 2023 - Vrijdag 12 mei a.s. organiseert het lectoraat AG een netwerksymposium voor en met de beroepspraktijk, het onderwijs en onderzoekers uit het AG veld en andere geïnteresseerden. Het thema van de dag is persoonsgericht werken.

Het programma bestaat uit twee onderdelen. We beginnen de ochtend met een plenaire sessie met inleidingen door lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot (Hogeschool Rotterdam), lector Positieve Gezondheid, Leefstijl & Leiderschap Sandra van Hogen-Koster (Hogeschool Saxion) en lector Antroposofische Gezondheidszorg Erik Baars (Hogeschool Leiden).

Hierna gaan we verder met parallele sessies met een eigen programma. Een deel algemeen voor alle deelnemers met workshops over onder andere persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid en de Beeldvormende Intuïtieve bespreking.

Het andere programma "Leergemeenschap Vaktherapie AG" is specifiek bedoeld voor vaktherapeuten, docenten en studenten Vaktherapie. Een levendige uitwisseling van kennis en ervaring, en het versterken van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. Met elkaar werken aan het verder ontwikkelen en bestendigen van Vaktherapie AG!

We sluiten de dag gezamenlijk af met een borrel.