Foto van onderzoeker Anne Ponstein

Afscheid van Anne Ponstein

25 maart 2022 - Docent-onderzoeker Anne Ponstein is jarenlang betrokken geweest bij het lectoraat AG. Op 1 maart jl. heeft zij afscheid genomen van het lectoraat AG en van Hogeschool Leiden.

De reden dat ik zo’n 12 jaar geleden begon bij het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG) was omdat ik graag bij wilde dragen aan onderbouwing van de AG. 
De AG kende ik op dat moment met name vanuit de (opleiding) kunstzinnige therapie (KT). Mijn ervaringen met KT waren positief. Het bood me het gevoel ‘thuis te komen’, gaf me nieuwe manieren om naar mezelf en anderen te kijken en levenservaringen en ziekten aanvullend te duiden. Het uitdragen van deze inzichten leek me belangrijk.

Wetende dat zónder onderbouwing van de AG (qua effectiviteit en verheldering van begrijpelijk geformuleerde uitgangpunten), aansluiting bij de reguliere gezondheidszorg moeilijk zou zijn, zette ik mij voor het lectoraat AG in. Ik heb me met verschillende onderwerpen beziggehouden: een eerste casusbeschrijving; onderzoek naar het effect van KICK (Kunst in Contact met Kinderen), een training opgezet door Thea Giessen en Marijke de Mare en het opstellen van een eerste Zorgprogramma o.a.g (voor depressie, samen met het Therapeuticum Haarlem).

Na deze, niet per se KT specifieke, onderwerpen ben ik me meer op de interactie van het lectoraat met (nu) de opleiding Vaktherapie-AG gaan richten. Samen met Wil Uitgeest en later Odulf Damen begeleidde ik studenten tijdens hun afstudeeronderzoek en verzamelden we kennis over specifieke technieken en therapeutische reeksen uit de KT. We startten met de beschrijving van casuïstiek, behandelmodules en micro-interventies en implementeerden bevindingen uit het lectoraat in het onderwijs. 

Daarnaast mocht ik meewerken aan het promotieonderzoek van Annemarie Abbing dat o.a. leidde tot een overzicht van vaktherapeutische interventies bij angst; een beschrijving van een casus waaruit blijkt hoe KT bij kan dragen aan een verbetering van emotieregulatie (en wellicht daardoor aan een vermindering van angst) en een overzicht van ervaringen van cliënten met angst die daarvoor KT volgden. Tot slot mocht ik Hogeschool Leiden representeren in het landelijke lectoraat kennisontwikkeling van de vaktherapieën (KenVaK).

In de afgelopen twee jaar groeide een behoefte me meer te focussen. Mijn aandacht minder te verdelen over allerlei verschillende onderwerpen. Ik koos voor de psycho-oncologie. In diezelfde twee jaar zijn ideeën over praktijkgericht onderzoek (zowel op de HL als in HBO Nederland) verandert. De verschillende ambities blijken niet meer goed op elkaar aan te sluiten en dat heeft geleid tot mijn afscheid van Hogeschool Leiden per 1 maart jl.

Ik ben nog steeds geïnspireerd door de AG, ik wil me nog steeds inzetten voor de AG maar ik wil zelf graag beslissen waarmee wel en waarmee niet. Ik wil Erik Baars bedanken voor de drie lectoraatsperioden waarin ik aan het lectoraat mocht bijdragen en waarin hij me leerde hoe wetenschappelijk verantwoordde methodologie toe te passen op zorg waarin holistische uitgangspunten haaks lijken te staan op de recht-toe-recht-aan-werkwijze van de natuurwetenschapper, die ik zestien jaar geleden, was.