Schilderen bij beeldende therapie

Samenwerking lectoraat en opleiding Vaktherapie

13 april 2022 - Het afgelopen jaar heeft het lectoraat ingezet op verdere versteviging van de samenwerking met de opleiding Vaktherapie met een nieuwe rol voor Annemarie Abbing als senior docent-onderzoeker bij het lectoraat en opleiding.

Samen met de andere docent-onderzoekers hebben we gesprekken gevoerd met de curriculumcommissie van de opleiding. Hierin zijn diverse thema’s, onderwerpen en mogelijke onderzoekslijnen verkend en zijn wensen en behoeften in kaart gebracht. 

Als conclusie werd getrokken dat de volgende thema’s prioriteit hebben: 

  1. Werkingsmechanismen: meer inzicht krijgen in werkingsmechanismen die een rol spelen in Vaktherapie AG, met een focus op ‘impressief werken’.
  2. Fenomenologie: inzetten als onderzoeksmethode, maar ook verder onderzoek naar de rol en functie hiervan in het klinisch redeneerproces van de vaktherapeut AG.

Deze twee thema’s komen tevens als antwoorden naar voren op de vraag naar wat het ‘unieke’ is van vaktherapie AG, ten opzichte van de vaktherapie zoals die in Nederland breed wordt uitgeoefend. Deze vraag is relevant voor de beroepspraktijk, omdat de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën medio 2021 is opgegaan in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).  
De vaktherapeuten AG zijn lid van de NVBT, NVvMT of de NVDT, en verenigen zich tevens in een kennisnetwerk (de NVV-AG). De uitdaging is om binnen de beroepsvereniging, bestaande uit bijna 5000 vaktherapeuten, de eigenheid van de vaktherapie AG te laten bestaan, nader te expliciteren en inzichtelijk te maken.
Geconcludeerd is dat het impressieve werken een unieke handelingswijze en visie is binnen vaktherapie AG, en dat tevens uniek is dat de fenomenologie als prominente tool binnen het klinisch redeneren wordt ingezet. 

Belangrijke stappen voor de komende periode zijn daarom:

  1. Het bereiken van consensus binnen opleiding Vaktherapie over impressief werken en de inzet van de fenomenologische methode.
  2. Het zodanig beschrijven van deze aspecten van vaktherapie AG, dat het inzichtelijk en begrijpelijk wordt voor niet-AG vaktherapeuten. 
  3. Het leggen van verbindingen tussen regulier geaccepteerde theorieën en de werkwijze en visie van vaktherapie AG, om de inbedding in het veld van zorg en welzijn te vergroten en samenwerking met andere zorgprofessionals te versterken.

Binnen deze thema’s zijn diverse studentenprojecten ontwikkeld waarin 4e jaars studenten vaktherapie AG participeren in het kader van hun afstudeerproject. 

Qua samenwerking ligt de focus in deze eerste fase nog vooral intern en nationaal, maar zal in de komende jaren uitgebreid worden naar versterking van de samenwerking met internationale onderzoekers op gebied van vaktherapie AG.

Docent-onderzoeker Esther Vis heeft het thema ‘fenomenologie’ onder haar hoede en Annemarie Abbing leidt het thema ‘werkingsmechanismen’.