Antroposofische Gezondheidszorg onderzoek

Promotieonderzoek Eefje Belt

6 april 2022 - Voor haar promotieonderzoek gaat Eefje Belt de potentie onderzoeken van twee eHealth-tools (apps) die gericht zijn op minder antibioticagebruik voor bovenste luchtweginfecties in de eerstelijn.

Hogeschool Leiden

De apps

De eerste app is een koortsapp voor kinderen (FeverApp) die in Duitsland is ontwikkeld en is gebaseerd op internationale koortsrichtlijnen en wetenschappelijke literatuur. Deze app is vertaald in het Nederlands, aangepast aan het Nederlandse zorgstelsel en aan de NHG-standaarden.

De tweede app is een evidence based 'decision making tool' voor natuurlijke middelen bij bovenste luchtwegklachten (voor patiënten, huisartsen en apothekers).

Type onderzoek

Het streven is om in 2022 een focusgroep onderzoek uit te voeren om beide apps te testen op 'acceptability' en 'usability' bij de verschillende stakeholders. Daarna worden de apps aangepast en zullen zij in 2023 worden getest op effectiviteit door middel van een cluster-RCT in de huisartsenzorg. Van beide apps wordt verwacht dat zij leiden tot minder antibioticagebruik in de huisartsenpraktijk en daarmee tot een vermindering van antibioticaresistentie op de lange termijn. Een secundair beoogd effect van minder antibioticagebruik is minder schade aan het microbioom, wat volgens recente literatuur bij zou kunnen op de lange termijn dragen aan een verminderde kans op diabetes.

Begeleiders

Dit promotietraject vindt plaats onder supervisie van prof. dr. Max Nieuwdorp (internist) van het Amsterdam UMC als promotor en onder directe begeleiding Erik als copromotor. Het streven is om het proefschrift in 2025 af te ronden.