Hogeschool Leiden

De scholing 'Case reports Vaktherapie schrijven' is gestart

Vrijdag 12 april zijn is een groep van zes deelnemers, waaronder vaktherapeuten AG, gestart met de cursus 'Case reports Vaktherapie schrijven'. Enkele deelnemers delen hier de eerste ervaringen.

Onder leiding van lector Erik Baars en docent-onderzoekers Anne Ponstein en Annemarie Abbing van het lectoraat AG zijn we met 6 deelnemers  gestart en werken, voor nu, online.

Het doel is om alle zes een gevalsbeschrijving te schrijven over het verbeteren van emotieregulatievaardigheden bij vrouwen die voor angstproblematiek een traject kunstzinnige therapie (vaktherapie ag beeldend) volgden.

Deze vrouwen hebben deelgenomen aan het onderzoek ‘Kunstzinnige Therapie bij Angst' van Annemarie Abbing en hiermee zijn relatief veel effectgegevens verzameld. Deze gegevens kunnen helpen bij het 'hard maken' (onderbouwen) van onze beschrijvingen.

Van de vrouwen die onderwerp van de case reports zullen zijn, is bijvoorbeeld bekend dat hun angst verminderde tijdens het traject KT en dat hun emotieregulatievaardigheden verbeterden. Dat is beide op een wetenschappelijke manier vastgesteld.

Daarnaast hebben we een redelijk uitgebreid dossier van de betrokken therapeuten gekregen zodat we kunnen zien wat er gebeurde in het KT-traject. Aan ons nu dus de uitdaging om de aanpak van de therapeut begrijpelijk op papier te zetten en te verbinden met de verbeteringen die gevonden zijn!

Verder kan ook de keuze voor de interventies op zich belicht worden, en kan de ‘eigen casus’ vergeleken worden met andere casussen.

Omdat we ons alle zes op een heel specifiek onderwerp richten, namelijk inzicht krijgen in hoe KT leidt (of kan leiden) tot een verbetering van emotieregulatievaardigheden en het verminderen van angst, kunnen we elkaar goed helpen om uit de trajecten te halen wat erin zit.

We worden hierin begeleid door onderzoekers die de literatuur, hoe therapie in het algemeen leidt tot het verbeteren van emotieregulatievaardigheden, goed kennen.

In gesprek met hen en met elkaar kunnen we onze ervaringskennis dus meer bewust maken en het vervolgens beschrijven en delen. Delen met elkaar maar hopelijk ook met patiënten, collega's, verwijzers en andere onderzoekers!

We zijn erg benieuwd waar onze zoektocht ons gaat brengen en hopen jullie onderweg ook van onze voortgang op de hoogte te houden!