Onderzoek doen

Update promotieonderzoek Nicole Weerts

1 oktober 2019 - Op deze pagina vindt u een update over het promotieonderzoek van onderzoeker Nicole Weerts verbonden aan de kenniskring van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Nicole Weerts

De voorbereidingen zijn afgerond

Nicole Weerts

De voorbereidingen voor het promotieonderzoek over alternatieve interventies bij vroege signalen van slaapstoornissen bij jonge kinderen zijn afgerond. Het onderzoek zal bestaan uit drie onderdelen: een literatuuronderzoek naar de laatste inzichten voor wat betreft interventies zowel vanuit regulier, integrative medicine en antroposofische gezichtspunten.

Een protocol voor het uitvoeren van het eerste onderzoek (scoping review) is geschreven en internationale partners hebben hun medewerking aan dit project toegezegd.

Het tweede onderdeel is gericht op het verzamelen van expert kennis binnen het antroposofisch werkveld met betrekking tot gestelde problematiek. Het derde onderdeel wordt een interventie onderzoek.

Diagnostiek zal gebaseerd zijn op de methode gebaseerd op de expertise vanuit het Kindertherapeuticum. De daaruit voortkomende voorgestelde interventies kunnen zowel intramuraal als extramuraal uitgevoerd worden. De verwachte duur van het verdere onderzoek is vier jaar.