Onderzoek KT bij angststoornissen

Update promotieonderzoek Annemarie Abbing

1 oktober 2019 - Wilt u op de hoogte blijven van het promotieonderzoek van Annemarie Abbing. Dan leest u hier de update van haar onderzoek.

Annemarie Abbing

Er is weer veel gebeurd sinds de laatste update..... Eerst het beste nieuws!

Annemarie Abbing

Promotie en proefschrift

Nadat ik op 1 juli mijn gehele proefschrift ter laatste controle aan de promotor heb voorgelegd, is het eind augustus naar de leescommissie gegaan en heb ik op 14 oktober het verlossende nieuws ontvangen. De commissie heeft mijn proefschrift goedgekeurd en ik mag promoveren op het onderwerp van mijn proefschrift: Art therapy & Anxiety. Een datum wordt binnenkort vastgesteld.  Zodra wij deze weten wordt u op de hoogte gesteld.

Artikelen en case report

Ook alle hoofdstukken uit het proefschrift zijn inmiddels gepubliceerd of zullen binnenkort gepubliceerd worden. Het artikel over de RCT studie naar de effectiviteit van kunstzinnige therapie bij angst is in mei gepubliceerd. Zeer waarschijnlijk heeft u hier al eerdere berichten over gezien.

Daarnaast is een tweede artikel over de RCT, dat verslag doet van de effecten van de therapie op de stressregulatie en het executief functioneren, afgerond en eveneens ingediend bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift en zal waarschijnlijk nog dit jaar gepubliceerd worden.

Tot slot hebben we een case report geschreven dat gedetailleerd inzicht geeft in het therapeutische proces van een client met een angststoornis. In dit artikel wordt geëxploreerd op welke wijze het kunstzinnig therapeutisch traject heeft bijgedragen aan verbeteringen in (o.a.) de emotieregulatie. Ook dit artikel is nu ‘under revision’ bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Overige activiteiten

Andere recente activiteiten omtrent het promotieonderzoek betroffen onder andere een presentatie van de uitkomsten van de RCT-studie op de studiemiddag van de NVKT op 6 april 2019, en een presentatie bij het jaarlijkse congres van de European Consortium for Arts Therapies Education (ECARTE) op 12 september in Madrid.