Deelnemers aan het mini symposium Muziektherapie

Minisymposium ‘Onderzoek naar muziek(therapie)’ een succes

12 juni 2015 Na een korte inleiding van Erik Baars en een muzikaal intermezzo (waar alle deelnemers aan meededen) volgden er drie lezingen over onderzoek naar de effecten van muziektherapie.

Muziek als medicijn

Marianne van der Heijden tijdens mini-symposium muziektherapie

Marianne van der Heijden sprak over haar promotieonderzoek waarbij gekeken wordt naar de effecten van muziektherapie op angst en pijn rondom het verwisselen van verband bij kinderen met brandwonden in Kaapstad. Zij vertelde over de achtergrond van het onderzoek en de positieve bevindingen tot nu toe. Zij gaf aan dat klinisch onderzoek en literatuuranalyse nodig zijn om een richtlijn voor ‘muziek als medicijn’ te ontwikkelen. Daarna kan implementatie mogelijk plaatsvinden in reguliere ziekenhuizen.

Presentatie Marianne van der Heijden

Behandelmodule gehechtheidsproblemen

Odulf Damen tijdens mini-symposium muziektherapie

Aansluitend sprak  Odulf Damen over de door hem ontwikkelde behandelmodules muziektherapie voor kinderen met gehechtheidsproblemen in combinatie met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het mooie was hierbij dat deze benadering van vastleggen en documenteren vanuit een andere hoek gebeurde dan bij het onderzoek van Marianne van der Heijden. In het onderzoek van Odulf Damen wordt gekeken naar ervaringskennis en wordt deze in kaart gebracht om systematiek en objectiveerbaarheid te vergroten. Odulf Damen ging daarnaast in op de verschillende doelstellingen van de behandelmodules.

Werken met klankschalen

Eline van der Linden tijdens mini-symposium muziektherapie

Tot slot was het woord aan  Eline van der Linden. Zij vertelde over de ervaring en het onderzoek naar werken met klankschalen; de diagnostische werkwijze met een enkele schaal en met een drieklank. Zij geeft ook nascholingen waarin muziektherapeuten de meerwaarde en het gebruik van het werken met klankschalen wordt geleerd.

Vervolg

Afsluitend resumeerde Erik Baars over de verschillende benaderingswijzen van onderzoek die tijdens deze middag naar voren kwamen. Hij gaf aan verschillende mogelijkheden te zien voor samenwerking en verder onderzoek. Een vruchtbare middag die zeker in de toekomst tot vele vervolggesprekken zal leiden.