Positief effect Antroposofische Gezondheidszorg

Positief effect van aanvullende antroposofische zorg bij hartpatiënten

"Ook al moeten de resultaten zeer voorzichtig worden geïnterpreteerd, de uitkomsten zijn stimulerend" Aldus Anja de Bruin.

Voor patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt is een aanvullend zorgplan opgesteld. Deze is gericht op het beïnvloeden van de risicofactoren (systolische bloeddruk en depressie) voor het opnieuw optreden van een hartinfarct. Therapeuten en artsen van Gezondheidscentrum Mercuur (Eindhoven) ontwikkelden dit in samenwerking met het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. Een eerste groep patiënten heeft het zorgplan doorlopen (n=10, gem. leeftijd 68,5) met positieve effecten.

Zorgplan Hart- en vaatziekten

Patiënten, die een hartinfarct hebben doorgemaakt kregen gedurende 14 weken eenmaal per week euritmietherapie en eenmaal per week kunstzinnige therapie (muziek of beeldend) in groepsverband. De praktijkondersteuner CVRM controleerde de patiënten op fysiologische parameters en nam enkele vragenlijsten af.

Positieve resultaten

De systolische bloeddruk daalde bij 90% van de patiënten, waarbij het medicatiegebruik onveranderd bleef. Alle patiënten met klinisch relevante depressieve klachten* (n=5) hadden baat bij het volgen van de groepstherapieën; aan het einde had geen van deze patiënten nog depressieve klachten. De patiënten gaven tevens aan dat zij de behandeling positief hebben ervaren en dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd door de behandeling. Al met al dus positieve geluiden.

Vervolg

De resultaten moeten natuurlijk voorzichtig worden geïnterpreteerd, de onderzoeksgroep was klein, er is geen controle groep en dat maakt het corrigeren voor confounders** of natuurlijk beloop onmogelijk. "Echter, de positieve uitkomsten kunnen gezien worden als een impuls om meer (gecontroleerd) onderzoek uit te voeren naar het effect van antroposofische interventies bij het voorkomen van een hartinfarct."

*) Gemeten met de Hamilton Anxiety Depression Scale
**) Andere, het effect beïnvloedende factoren
Dit artikel is afkomstig uit de nieuwsbrief van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, september 2014.