Onderzoek doen

Vaktherapie

“Nadere evidentie voor en onderbouwing van de vermeende effectiviteit is nodig om er op te vertrouwen dat vaktherapie leidt tot relevante (meer)waarde ten opzichte van behandeling zonder vaktherapie, om deze in de Zorgverzekeringswet te houden”.

Strategische onderzoeksagenda voor de vaktherapeutische beroepen

In het najaar van 2015 riep de minister van VWS, daartoe geadviseerd door het Zorginstituut Nederland, de vaktherapeutische beroepsgroepen (waaronder de kunstzinnige therapie beeldend en muziek) op binnen vijf jaar met de noodzakelijke onderbouwing (evidence) te komen van het vaktherapeutisch aanbod in de GGZ.

Projectgroep en onderzoeksagenda

Logo van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

Om aan deze opdracht te voldoen is op initiatief van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) een projectgroep gevormd van vertegenwoordigers van de verschillende kenniskringen en onderzoeksgroepen die zich bezighouden met vaktherapeutisch onderzoek. Inmiddels is de onderzoeksagenda vrijwel gereed en zal deze in oktober gepresenteerd worden.

Tijdschrift voor Vaktherapie en aandeel lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidszorg, was lid van de projectgroep en is tevens recent lid geworden van de redactieraad van het Tijdschrift voor Vaktherapie.