Hogeschool Leiden

Onderzoek naar kunstzinnige therapie (KT) in voorbereiding

In samenwerking met Universiteit Leiden start in oktober een onderzoek naar de effectiviteit en predictieve factoren van kunstzinnige therapie bij volwassenen met angstproblematiek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Annemarie Abbing, in het kader van haar promotieonderzoek, en staat onder leiding van Prof. Dr. Hanna Swaab van Universiteit Leiden.

Onderzoeksvragen

  1. Leidt KT tot een afname van angstgerelateerde klachten?
  2. Welke factoren zijn van invloed op een positief effect n.a.v. KT?

Verwacht wordt dat KT een positief effect heeft op angstgerelateerde klachten en dat er een toename is in het executief functioneren, de emotieregulatie en de kwaliteit van leven. Daarnaast wordt verwacht dat specifieke factoren geïdentificeerd kunnen worden die de mate van succes van KT kunnen voorspellen.

Onderzoeksopzet

Het is een (semi-)randomized controlled trial, waarbij de volgende uitkomstmaten worden gehanteerd: angstniveau (via zelfbeoordelingsvragenlijst en fysiologische parameters), emotieregulatie, kwaliteit van leven, executieve functies en specifieke aspecten in het kunstzinnig werk.
Een groep van ongeveer 20 deelnemers krijgt gedurende 3 maanden KT. Een vergelijkbare groep van 20 mensen fungeert als controlegroep. De metingen worden uitgevoerd door masterstudenten psychologie (in het kader van hun eindscriptie).

Deelnemen aan dit onderzoek

Bent u kunstzinnig therapeut beeldend en bent u geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek?

Meer informatie over het onderzoek en aanmelden ( pdf, 228 KB )