Onderzoek doen

Update Validatiestudie Nederlandse State-aR

De eerste resultaten van de Validatiestudie van de Nederlandse State-aR vragenlijst presenteerde het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg op het ECIM congres.

Erik Baars verzorgde een posterpresentatie op het ECIM (European Congress for Integrative Medicine) congres met de resultaten van de validatiestudie van de Nederlandse State-aR vragenlijst. De vragenlijst is valide en betrouwbaar en kan ingezet worden in de onderzoeks- en klinische praktijk. De studie is beschreven in een master scriptie en er wordt gewerkt aan een wetenschappelijke publicatie. Resultaten zoals recent onderzocht laten zien dat een hogere score in autonome regulatie gerelateerd is aan andere maten van gezondheid en kwaliteit van leven.  

Meer weten?

Lees meer over het onderzoek via Facebook