Studenten aan het werk voor een belangrijke opdracht

Projectloket Zorg: Nieuwe digitale dienstverlening voor werkveld Zorg

Organisaties die werkzaam zijn in het domein Gezondheidszorg kunnen nu ook digitaal praktische problemen ofwel praktijkgerichte onderzoeksaanvragen indienen via het Projectloket Zorg van Hogeschool Leiden.

De vragenlijst op de website helpt een bedrijf de onderzoeksvraag helder te krijgen en geeft de Faculteit Gezondheidszorg vervolgens specifiek inzicht in de praktische problemen die bedrijven graag opgelost zien.

Match tussen vraag, student en organisatie

Het praktijkloket regelt vervolgens, in samenwerking met alle partijen, een optimale match tussen vraag, student en organisatie. Studenten van de hogeschool voeren zo elk jaar in samenwerking met docenten en lectoraten honderden praktijkgerichte onderzoeken uit bij het werkveld van de opleidingen  VerpleegkundeFysiotherapie, Kunstzinnige Therapie en  Master Advanced Nursing Practice

Digitale aanvraagprocedure

De afgelopen twee jaar functioneerde het loket al succesvol voor de opleiding Fysiotherapie. Op basis van deze goede ervaring is de werkwijze uitgerold als projectloket voor alle opleidingen van de Faculteit Gezondheidszorg. Bedrijven kunnen op de website uitleg over de aanvraagprocedure via een heldere  animatie krijgen. In een filmpje geven Faculteitsdirecteur Gezondheidszorg, Lucienne van Laar, Lector John Verhoef en twee fysiotherapeuten een toelichting waarom het zo belangrijk is om vanuit het werkveld onderzoeksvragen in te dienen bij Hogeschool Leiden. Vanaf nu is dat dus ook digitaal mogelijk.