Onderzoeker Carolien Huizinga

Goed onderzoek belangrijk, ook in de Antroposofische Gezondheidszorg

‘Het lectoraat AG biedt mij een mooie kans om onderzoekservaring op te doen in een dynamische werkomgeving’, aldus Carolien Huizinga.

Van onze onderzoeker Carolien Huizinga

Sinds februari dit jaar werkt Carolien Huizinga als junior onderzoeker bij het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. “Het spreekt mij aan dat de antroposofische gezondheidszorg (AG) op een andere manier aandacht heeft voor de patiënt dan de reguliere geneeskunde. Zowel in mijn dagelijks leven als in mijn werk zie ik dat integratieve geneeskunde vanuit een holistische visie op gezondheid van meerwaarde kan zijn voor de patiënt. Het in kaart brengen van effecten van behandeling is belangrijk. Als onderzoeker hoop ik hier een steentje aan bij te dragen.”

CiSAR onderzoek

Carolien Huizinga werkt aan verschillende onderzoeksprojecten, waardoor haar werkzaamheden zeer gevarieerd zijn. Een van de onderzoeken waar zij de afgelopen periode aan werkte is het CiSAR onderzoek. Dit is een onderzoek naar de werking en veiligheid van een natuurlijk geneesmiddel, Citrus/Cydonia comp., bij mensen met hooikoorts voor graspollen. Het onderzoek startte in 2014 en gedurende drie hooikoortsseizoenen volgen we deelnemers die het natuurlijke geneesmiddel of placebo toegediend krijgen. Ook dit jaar namen 29 deelnemers deel aan het onderzoek. Begin 2016 beginnen we weer met het werven van deelnemers voor het laatste deel van het onderzoek. 

Netwerk Oncologie

Het Netwerk Oncologie is een ander project waar zij bij betrokken is. Een belangrijk doel van dit project is een bijdrage leveren aan een internationale database voor de registratie van reguliere en aanvullende (antroposofische) behandelingen van patiënten met kanker. Structurele dataverzameling van de AG voor patiënten met kanker is van belang voor zowel het vakgebied AG als wetenschappelijk onderzoek. De registratie van deze gegevens geeft inzicht in de Nederlandse behandeling van kankerpatiënten en kan ook gebruikt worden voor onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van mistletoebehandeling. Inmiddels is Carolien Huizinga gestart met het handmatig documenteren van gegevens van patiënten die sinds 2006 gediagnosticeerd zijn met borstkanker. De gegevens worden verkregen in antroposofische huisartsenpraktijken. In de toekomst kunnen de data gebruikt worden voor het volgen van zorgpaden voor kankerzorg en kan de registratie van complementaire behandeling uitgebreid worden naar andere patiëntgroepen. 

Review health promotion

In de startblokken staat een literatuuronderzoek naar de effecten van bijvoorbeeld het doormaken van koortsende ziekten en het gebruik van antibiotica en koortswerende middelen in de vroege jeugd op de ontwikkeling van ziekte en gezondheid later in het leven. Een eerste search in de literatuur heeft plaatsgevonden en de resultaten zullen uiteindelijk verwerkt worden tot een publicatie.