Kind is aan het kleien

Kunstzinnige therapie bij kinderen met ADHD

Dit najaar zal een onderzoek starten naar kunstzinnige therapie voor kinderen met ADHD. Kunstzinnig therapeuten worden gevraagd om hun ADHD cases bij te houden volgens een documentatiemethode.

Voor de kunstzinnige therapie ontwikkelde Annemarie Abbing, in het kader van haar promotietraject, bij het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg samen met docenten KT een documentatiemethode voor het gestructureerd en uniform bijhouden van het therapeutisch traject.

Documentatiemethode getest en verbeterd

Van februari tot en met juli van dit jaar is deze documentatiemethode (in algemene vorm) getest door 40 therapeuten. Zij hebben de therapeutische trajecten van 1-3 cliënten gedocumenteerd en zodoende ervaring opgedaan met de methode. Naar aanleiding van hun feedback is de documentatiemethode ingekort en vereenvoudigd. Ook zijn er specifieke meetinstrumenten voor ADHD aan toegevoegd.

Start onderzoek naar ADHD cases

Vanaf november zal onderzoek starten, gericht op de kunstzinnig therapeutisch behandeling van kinderen met ADHD(-gerelateerde klachten). In de maanden november – mei kunnen therapeuten deelnemen. De bedoeling is dat er ongeveer 10 ADHD cases op deze manier verzameld worden. Onderzoeker Annemarie Abbing zal deze uitwerken en analyseren en vervolgens zullen de resultaten leiden tot een publicatie.

Op dit moment wordt het onderzoek voorbereid en wordt er een aanvraag bij de medisch ethisch commissie (METC) gedaan.

Vergelijkbaar onderzoek met boetseerreeks

Een vergelijkbaar onderzoek zal worden opgezet voor een andere indicatie, maar dan met een vooraf vastgestelde interventie, namelijk de boetseerreeks (metamorfose) van platonische lichamen (kubus => octaëder). Volwassenen met o.a. de volgende indicaties en problematiek komen hierbij in aanmerking: grensproblematiek, hysterische constitutie, angststoornissen.

Meer informatie

In een volgende nieuwsbrief zullen wij u nader informeren over de opzet van het onderzoek en dan zullen we tevens starten met het werven van kunstzinnig therapeuten voor deelname aan dit onderzoeksproject.