Lentis congres integrale psychiatrie

Lectoraat draagt bij aan Integrale Psychiatrie congres (6 maart)

Erik Baars en Evi Koster leverden namens het lectoraat, een bijdrage aan het succesvolle zesde Integrale Psychiatrie congres ‘De (G)Gz in crisis?!’ in Groningen.

Op 6 maart werd het zesde congres Integrale Psychiatrie in Groningen gehouden. Een belangrijk thema van dit congres was hoe er in de GGZ weer beter aangesloten kan worden bij de individuele behoeften van patiënten in plaats van productie te moeten draaien en mensen in hokjes te moeten stoppen. Een thema dat aansluit bij de speerpunten van het lectoraat. Erik Baars en Miek Jong (Louis Bolk Instituut) hielden een workshop over onderzoek naar Integrative Medicine (IM). Hierin stond de huidige stand van zaken over het onderzoek naar IM en Whole Medical centraal. Daarnaast werden verschillende onderzoeken gepresenteerd. Evi Koster presenteerde haar onderzoek naar de bijdrage van antroposofische behandelingen aan de kwaliteit van leven. 

Rijke diversiteit aan (inter)nationale experts

Diverse (internationale) experts waren uitgenodigd om op basis van hun eigen expertise nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen vanuit het perspectief van wetenschap, diagnostiek, behandeling, preventie en organisatie. Zo gaven onder meer dr. Rogier Hoenders en Prof. dr. Jim van Os een lezing. Rogier Hoenders sprak over leefstijl geneeskunde en Jim van Os brak een lans voor het kijken voorbij de grenzen van de DSM-5 classificatie. Andere sprekers waren Dr. Sonia Lupen, over het belang van aandacht voor stress reductie en Prof. dr. Linn Gets met een pleidooi voor een integrale visie op de geneeskunde. 

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over het congres leest u op de website van het congres. Ook kunt u hier (een deel van) de teksten van de presentaties en workshops downloaden.

 

Dit artikel is afkomstig uit de nieuwsbrief ( html, 63 KB ) van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, mei 2015.