Minisymposium 'Onderzoek naar muziek(therapie)', Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Overig kort nieuws

Nieuws vanuit het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg: Terugblik platformbijeenkomst, oproep CTIM Call for papers en Validering State-aR vragenlijst.

Terugblik platformbijeenkomst 11 maart

Tijdens de platformbijeenkomst is er in een constructieve discussie door de aanwezige stakeholders duidelijk aangegeven waar voor het AG veld de komende jaren de prioriteit moet liggen, namelijk: zorgprogramma ontwikkeling, casuïstisch onderzoek en onderzoek naar antroposofische geneesmiddelen. Het lectoraat zal hieraan dus veel aandacht gaan besteden.

Oproep CTIM Call for papers

Onderzoek naar kosteneffecten van complementaire behandelingen zijn belangrijk in een tijd waar de kosten van de zorg nog steeds groeien en bijna onbetaalbaar worden. Het wetenschappelijke tijdschrift Complementary Therapies in Medicine (CTIM) zal in een special issue aandacht aan dit thema besteden. Onderzoekers kunnen tot 31 december 2015 een artikel over dit thema indienen. Erik Baars is guest editor voor deze special issue.

Validering State-aR vragenlijst

De State-aR vragenlijst is in Duitsland door Forschungsinstitut Havelhöhe (Berlijn) ontwikkeld om de mate van autonome regulatie van fysiologische processen (bv. warmte huishouding, slaapritme, etc.) te kunnen meten. Een eerste pilotonderzoek van het lectoraat laat vergelijkbare resultaten als in de Duitse studies zien. Het lectoraat is nu gestart met een valideringsonderzoek onder 200 gezonde proefpersonen. Geneeskunde studente Willemijn van der Veen en Erik Baars voeren het onderzoek uit. Iedereen die ‘gezond is’ is van harte uitgenodigd om mee te doen en een aantal vragenlijsten in te vullen. Meer informatie is te vinden op de Facebook van het onderzoek.

 

Dit artikel is afkomstig uit de nieuwsbrief  ( html, 63 KB )van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, mei 2015.