Publicaties

Nieuwe publicaties

Er zijn enkele nieuwe publicaties verschenen: Zelfevaluatierapport 2014 van het lectoraat en het rapport 'Integrative Medicine'.

Zelfevaluatierapport 2014

Uiterlijk medio maart zal de jaarlijkse ZER (Zelfevaluatierapport) aan de stakeholders worden gestuurd. Hierin evalueert het lectoraat in welke mate de in het voorgaande jaar gemaakte plannen gerealiseerd zijn en beschrijft het tevens de concrete plannen voor het komende/lopende kalenderjaar.

Rapport 'Integrative Medicine'

Op 23 januari werd het  eindrapport ( pdf, 3.55 MB ) van het eerste inventarisatie-onderzoek naar complementaire zorg, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en het Van Praag Instituut, aangeboden aan ZonMW. Wat blijkt: Ontspanningsoefeningen, creatieve therapie en mindfulness zijn populair in Nederlandse zorginstellingen. Ruim 90% van alle ziekenhuizen biedt deze en andere complementaire behandelingen aan. Vijf academische ziekenhuizen halen de Top-10 van de complementaire ziekenhuislijst. Lector Erik Baars is een van de auteurs van het rapport.

Dit artikel is afkomstig uit de  nieuwsbrief  ( html, 68 KB )van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, maart 2015.