Overleg Antroposofische Gezondheidszorg

Onderzoek Beeldvormende bespreking

In opdracht van Lievegoed startte het lectoraat eind 2014 met een onderzoek naar patiëntervaringen met de beeldvormende bespreking in de GGZ.

Het onderzoek brengt allereerst patiëntervaringen met de beeldvormende bespreking (BB) in de GGZ in kaart. Aan ex-patiënten wordt gevraagd wat deze bespreking hen heeft opgeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (beter) begrijpen van en leren omgaan met hun eigen problematiek. Tevens onderzoeken we wat de invloed van de bespreking was op de relatie van de patiënt met de zorgverleners.

Tweede fase

Op basis van de in kaart gebrachte patiëntervaringen wordt een vragenlijst ontwikkeld. Vervolgens zetten we de vragenlijst uit om de ervaringen met deze vorm van aanvullende diagnostiek routinematig te evalueren. Bij het onderzoek zijn diverse locaties van Lievegoed betrokken.

Verwachtingen onderzoek

In de klinische praktijk waarderen deelnemers veelvuldig de BB vanwege de waardevolle bijdrage aan de diagnose en behandeling van patiënten. De verwachting is dat het onderzoek:

  • meer inzicht geeft in de verschillende aspecten van de BB,
  • het belang van de verschillende aspecten voor patiënten in beeld brengt en
  • duidelijk maakt op welke manier patiënten deze aspecten waarderen.

Het onderzoek draagt op deze manier bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van de BB en het evalueren van de kwaliteit van zorg. 

Het onderzoek is onderdeel van een groter project rondom het gebruik, scholing

Het project is mede mogelijk door een financiering van de Iona Stichting en de NVAA zelf.

Dit artikel is afkomstig uit de   nieuwsbrief van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, maart 2015.