Medewerkers van het lectoraat

Personele wijzigingen bij het lectoraat

Kort nieuws over de personele wisselingen bij het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg met o.m. nieuwe en vertrekkende medewerkers.

Medewerkers

Pamela Browne

Na een heel kort dienstverband bij het lectoraat ging Pamela Browne alweer met ontslag. De reden is dat zij onverwachts een 'offer she couldn't refuse' kreeg aangeboden. We wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.

Carolien Huizinga

"Mijn naam is Carolien Huizinga. Sinds februari 2015 werk ik als onderzoeker bij Hogeschool Leiden. Binnen het lectoraat AG werk ik mee aan diverse onderzoeksprojecten. Ik zal mij met name bezig houden met het Oncologie Netwerk en het schrijven van een systematic review over alternatieven voor antibiotica bij infectieziekten in het kader van antimicrobiële resistentie. Daarnaast zal ik het hooikoortsonderzoek van het lectoraat AG praktisch ondersteunen.

De afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan als taal-spraakpatholoog, logopedist en onderzoeker in de revalidatie- en ouderenzorg. Naast deze klinische ervaring heb ik afgelopen zomer de master Health Economics Policy & Law afgerond. In het kader van deze master heb ik een afstudeeronderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van Therapeutic Touch, een complementaire interventie, toegepast bij mensen met dementie."

Esther Kok

"Sinds januari 2015 woon ik in Bristol, Engeland. Echter ik ben nog steeds werkzaam bij het lectoraat voor 2 dagen in de week. Carolien en Lisanne ondersteunen mijn projecten vanaf het lectoraat. Naast mijn werk voor het lectoraat ben ik voor 2 dagen verbonden aan het Centre for Academic Primary Care van de Universiteit van Bristol waar ik als onderzoeksmanager/epidemioloog werk aan verschillende projecten voor alternatieven voor antibiotica bij infectieziekten."

Lisanne Visser

"Ik ben, als onderzoeker, voor het komende half jaar opnieuw betrokken bij het hooikoortsonderzoek van het lectoraat.

Van mei 2013 tot mei 2014 werkte ik ook bij Hogeschool Leiden, zowel voor het lectoraat Eigen Regie als voor het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. Binnen het lectoraat AG ondersteunde ik toen het klinisch onderzoek, waaronder het hooikoortsonderzoek en het mazelenonderzoek." 

Studenten

Naast studenten van Hogeschool Leiden (m.n. de studenten Kunstzinnige Therapie) zijn er nu ook twee studenten Toegepaste Biologie (CAH Vilentum) en een Italiaanse psychologe die dit jaar bij het lectoraat bijdragen aan onderzoeksprojecten.

Dit artikel is afkomstig uit de  nieuwsbrief van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, maart 2015.