logo FIH

Lectoraat en NVAA dragen bij aan internationale standaard

Het “Netzwerk Onkologie” (Forschungsinstitut Havelhöhe, Berlijn) ontwikkelde een documentatiesysteem voor de internationale registratie van antroposofische zorg aan patiënten met kanker. Het lectoraat en de NVAA sluiten zich hierbij aan.

In de bestaande kankerregistratiesystemen worden de evaluatie van de klinische praktijk en de antroposofische behandelingen niet standaard geregistreerd. En dit terwijl de antroposofische gezondheidszorg (AG) al decennia integratieve kankerzorg levert en de vraag naar en acceptatie van deze zorg nog steeds groeit.

Antroposofische zorg aan patiënten met kanker in kaart gebracht

Het Duitse 'Netzwerk Onkologie' (NO) (Forschungsinstitut Havelhöhe, Berlijn) ontwikkelde een documentatiesysteem voor de registratie van antroposofische zorg voor patiënten met kanker. Het NO biedt hiermee een infrastructuur om de integratieve interventies van de AG te monitoren en evalueren. Daarnaast geeft het de mogelijkheid tot vergelijking en aansluiting bij de reeds bestaande landelijke kankerregistratie. Op dit moment is deze infrastructuur nog niet beschikbaar in Nederland. In verschillende landen om ons heen, zoals Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, is het systeem al wel in gebruik. Inmiddels zijn er binnen NO al meer dan 10.000 behandelingen in kaart gebracht.

NVAA en lectoraat sluiten aan bij internationaal documentatiesysteem

Om een bijdrage te leveren aan de (inter)nationale documentatie van de (complementaire) behandeling van kankerpatiënten sluiten de NVAA (Nederlandse Vereniging Antroposofische Artsen) en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan bij het documentatiesysteem van het NO. Naast de algemene bijdrage aan internationale verzameling van gegevens, kan de data gebruikt worden om specifieke onderzoeksvragen voor de AG in Nederland te beantwoorden.

Het project start deze maand in vier antroposofische huisartspraktijken met de dataverzameling van borstkankerpatiënten. Alle data van de in het verleden (sinds 2006) behandelde borstkankerpatiënten zullen worden geregistreerd. Jaarlijks zal de registratie van de behandelingen worden voorgezet en mogelijk worden uitgebreid naar meer antroposofische praktijken in Nederland en met behandelingen voor andere tumoren.

Het project is mede mogelijk door een financiering van de Iona Stichting en de NVAA zelf.

Dit artikel is afkomstig uit de   nieuwsbrief van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, maart 2015.