Antroposofische Gezondheidszorg Wil Uitgeest

Bang voor kleur?!

Hoe pas je verantwoord een kleur toe die ook nog gezond makend is? Onderzoeker Wil Uitgeest vertelt hierover in het kader van haar promotieonderzoek.

Van onze onderzoeker Wil Uitgeest

De wetenschap levert wetmatigheden op, maar in de gezondheidszorgpraktijk heb je als beroepsbeoefenaar te maken met het individu. Het mooie van de door mij gebruikte onderzoeksmethode is, vind ik, dat je hiermee niet alleen op een  abstract  niveau naar de werkelijkheid kijkt. De methode biedt  je de mogelijkheid om dynamisch naar kleur  te (leren) kijken en dit toe te passen in je eigen situatie.

Vergelijking van twee fenomenologische methoden

In mijn promotieonderzoek vergelijk ik Goethe's wetenschappelijke werkwijze die hij gebruikte voor het ontwikkelen van zijn kleurenleer ( Zur Farbenlehre, 1810), met de fenomenologische methode die filosoof Merleau-Ponty toepaste in zijn onderzoek naar de aard van de kleur. Uit deze vergelijking blijkt dat Goethe als fenomenoloog avant la lettre niets aan actualiteit heeft ingeboet. Goethe is niet van gisteren, maar wellicht zelfs pas voor morgen. 

Verantwoord kleurgebruik

De werking van kleur is sterk contextgevoelig, waardoor recepten ontbreken. Door het fenomenologisch onderzoek ontstaat er zo´n levendig begrip van de dynamiek van een bepaalde kleur, dat je naast de zintuiglijke waarneming ook oog krijgt voor wat die kleur teweeg brengt in zijn context. Dit maakt het mogelijk, de gezond makende kracht van kleur te benutten. Dit is niet alleen voor kleuronderzoek interessant, maar ook nuttig in andere toepassingen. Als kunstzinnig therapeut of ontwerper bijvoorbeeld, hoef je hierdoor niet alleen vanuit je intuïtie te werken. Je kunt hiermee je werkwijze ook verantwoorden.

Blauw

Naast het vergelijkend onderzoek doe ik ook fenomenologisch onderzoek naar één kleur, de kleur blauw. Dit als uitwerking van Goethes waarnemingen per kleur in de zesde afdeling van zijn kleurenleer, de  Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe.

Ik heb gekozen voor de kleur blauw, omdat blauw vaker dan rood of geel de hoofdrol speelt in een kunstzinnig-therapeutisch traject. Natuurlijk zou rood of geel ook kunnen. Door te focussen op één kleur kun je meer zeggen over de werking van een bepaalde kleur op een cliënt.

Vervolgstappen

Alle benodigde informatie heb ik nu verzameld. Nu breekt de fase aan waarin ik de informatie orden en verwerk en er één geheel van zal maken. Ik hoop eind dit jaar mijn promotieonderzoek af te ronden.

 

Dit artikel is afkomstig uit de   nieuwsbrief van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, maart 2015.