Anne Antroposofische Gezondheidszorg

Netwerken is van groot belang bij onderzoek

Binnen het onderzoek is het van groot om te netwerken. Dit helpt heel concreet bij het vinden van nieuwe contacten, maar is ook belangrijk bij het laten bekritiseren van je onderzoeksplannen en -resultaten en het verbreden van je mogelijkheden.

Van onze onderzoeker Anne Ponstein

Elk lid van de kenniskring heeft zijn eigen behoeften als het gaat om netwerken. Mijn behoeften zijn relatief breed, omdat ik binnen de opleiding KT een coƶrdinerende functie heb wat betreft het opzetten (en uitvoeren) van onderzoek en te maken heb met studenten die allerlei onderzoeksinteresses hebben. Een paar voorbeelden: ik werkte via een groep studenten bijvoorbeeld met Edmond Schoorel en Roswitha Ockeloen samen om de diagnostische waarde van de geboetseerde mensfiguur in beeld te brengen. Ik werk met werkveldteams van de opleiding KT samen om onderzoeksinteresses uit de diverse werkvelden waar KT'ers actief zijn in beeld te krijgen (en die interesses te vertalen naar onderzoeksvragen en -projecten). Meerdere onderzoeken met Urtica de Vijfsprong, de Daniel den Hoed kliniek e.a. zijn het gevolg geweest. Ik werkte met Thea Giesen, Marijke de Mare en Joop Hoekman (en studenten) samen om de werkzaamheid van de kunstzinnige sociale vaardigheidstraining KICK vast te stellen. Ook werk ik met Annemarie Abbing samen, onder meer aan de 'documentatiemethode kunstzinnige therapie'

Kenniskring Eigen Regie

Sinds kort ben ik, naast lid van de kenniskring AG, ook lid van de kenniskring Eigen Regie onder leiding van John Verhoef. De opleidingen Fysiotherapie en Verpleegkunde (Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden) maakten al deel van deze kenniskring en nu dus ook de opleiding Kunstzinnige Therapie. Vanuit de onderzoeksinteresse van deze kenniskring probeer ik het komende jaar, samen met twee studenten, het begrip 'eigen regie', zoals binnen de AG gehanteerd, op papier te krijgen en over het voetlicht te brengen binnen het lectoraat Eigen Regie. Ik hoop dat de opleiding KT en het lectoraat Eigen Regie (en het lectoraat AG?) meer van elkaar gaan profiteren doordat over en weer meer inzicht ontstaat over de kennis en mogelijkheden van de verschillende disciplines.

Kenniskring KenVaK

Om soortgelijke redenen ben ik begin november lid geworden van de kenniskring KenVaK, de enige nationale kenniskring in Nederland. KenVaK is bedoeld om de activiteiten van vaktherapeuten onderzoeksmatig te ondersteunen en mijn idee is dat wij als kunstzinnig therapeuten van hen kunnen leren en andersom zij van ons. De enige manier om uitwisseling te realiseren is om met elkaar in gesprek te gaan en dat is wat ik door nu lid te zijn van KenVaK makkelijker kan doen dan voorheen.

Kenniskring GGZ

Mijn persoonlijke (onderzoeks)interesse ligt op het gebied van de GGZ. Ik schreef het zorgprogramma depressie in het verlengde van deze interesse en als deelnemer van de kenniskring AG. Als lid van het werkveldteam GGZ vulde ik een deel van het zorgprogramma met mijn collega's Judith Steenhorst en Esther Vis. Vanuit deze interesse ben ik sinds een half jaar ook lid van de kenniskring GGZ op Hogeschool Leiden. Deze kenniskring, onder leiding van Jaap van der Stel, brengt me in contact met medewerkers van GGZ instellingen en ervaringsdeskundigen uit de GGZ die me weer stimuleren om de zorg binnen de GGZ vanuit de AG en de KT vorm te geven. Jaap is, met zijn visie op functioneel herstel in de GGZ, daarbij zeer inspirerend voor me. Ik vermoed dat de AG op dit gebied best wat te bieden heeft maar ik moet de wegen om dit vorm te geven nog een beetje ontdekken.