Hogeschool Leiden

Onderzoek naar klantervaringen in de Antroposofische huisartsenpraktijken

Antroposofische huisartspraktijken scoren gemiddeld een 8.5 op klanttevredenheid. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Sinds 2019 wordt er in 10 antroposofische huisartspraktijken onderzoek naar klantervaringen gedaan met behulp van een gevalideerde PREM vragenlijst (‘patiënt reported experience measures’). Hierbij worden de patiënten naar hun ervaringen met de huisartsenzorg gevraagd, en worden de uitkomsten van de antroposofische praktijken vergeleken met de PREM gegevens van alle deelnemende reguliere huisartspraktijken (benchmark).

De meting bestaat uit gesloten en open vragen, plus een aantal AG-specifieke vragen voor de antroposofische praktijken. De uitkomsten zijn overwegend positief en ondanks kleine verschillen scoren de antroposofische huisartsenpraktijken gemiddeld op alle vragen op een na, hoger dan de benchmark. De antroposofische praktijken krijgen een gemiddelde overall score (range 0-10) van 8.5 ten opzichte van een 8.3 voor de benchmark. Uit de kwalitatieve analyse van de open vragen blijkt dat respondenten vooral tevreden zijn met de benadering van de antroposofisch huisarts in het contact en de communicatie met de patiënt. Respondenten geven bijvoorbeeld aan dat er goed naar ze geluisterd wordt, de tijd wordt genomen en het gevoel hebben dat zij en/of de klacht serieus genomen wordt.

De meest genoemde verbeterpunten zijn de telefonische bereikbaarheid van de praktijk en de lange wachttijden aan de telefoon, in de wachtkamer en de tijd tussen het maken van een afspraak en het consult.

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg heeft in eerder onderzoek de set aanvullende vragen ontwikkeld en gevalideerd en analyseert de gegevens voor de koepelorganisatie van antroposofische artsen (NVAA).