Hogeschool Leiden

Onderzoek: eHealth om antibioticagebruik te verminderen

22 november 2022- Hogeschool Leiden doet in samenwerking met het Amsterdam UMC onderzoek naar twee apps om het gebruik van antibiotica en huisartsbezoek bij kinderen met acute, ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties te verminderen.

De eerste app is een koortsapp die ouders ondersteunt wanneer hun kind koorts heeft. De tweede app is een natuurlijke middelen app die een digitale keuzehulp biedt voor het kiezen van een effectief en veilig natuurlijk middel bij ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties, op basis van wetenschappelijke literatuur.

Bent u een ouder/verzorger of huisarts, apotheker, verpleegkundig specialist of nurse practitioner in de huisartsenzorg, dan kunt u meedoen aan ons onderzoek naar de accepteerbaarheid van  twee eHealth apps voor de huisartsenzorg.

Klik hier om geheel anoniem de korte online vragenlijst in te vullen. Wanneer deze apps in de toekomst worden ingezet in de zorg, kan dit bijdragen aan eigen regie van ouders/ verzorgers, vermindering van (onjuist) antibioticagebruik en een lagere druk op de huisartsenzorg.