Minisymposium 'Onderzoek naar muziek(therapie)', Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Lectoraat gaat 3de projectperiode in

De aanvraag voor een derde projectperiode (2015 – 2018) van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is door het college van bestuur van Hogeschool Leiden gehonoreerd.

In het afgelopen jaar is door diverse betrokkenen binnen en buiten de hogeschool hard gewerkt om deze derde projectperiode zowel financieel als inhoudelijk mogelijk te maken. Uit dit proces kwam duidelijk naar voren dat de wens om het lectoraat haar werk weer vier jaar te laten voortzetten, groot is.

Wij willen bij deze iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het mogelijk maken van de nieuwe projectperiode hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen.