Handboek Antroposofische Gezondheidszorg

Handboek 'Een goed idee in de praktijk' gepresenteerd op symposium

Hoe organiseer je diagnosegebonden zorg en wat heeft een organisatie daarvoor nodig? Tijdens het symposium 'Innovatie in de eerstelijns antroposofische gezondheidszorg' werd ingegaan op deze vragen.

Het symposium

Tijdens het symposium presenteerde de projectgroep de resultaten en bevindingen van anderhalf jaar onderzoek, gesubsidieerd door ZonMw, naar de organisatie rondom het opzetten van vier zorgprogramma's. Therapeuten en artsen vertelden over hun ervaringen en leermomenten tijdens verschillende workshops. De onderzoekers plaatsten de resultaten in een breder perspectief en richtten tevens de blik op de toekomst.

Uitkomsten

Belangrijke kernboodschappen waren:

 • De patiënt staat centraal
  Kies je doelgroep dus zorgvuldig: bijv. waar hebben wij als therapeuticum veel en goede ervaring mee, welke patiëntengroep zien wij veelvuldig en/of waar heeft de maatschappij behoefte aan?
 • Maak duidelijke afspraken
  Draag met elkaar het ontwikkelingsproces, maak afspraken over wie 'eigenaar' is van welk onderdeel en neem hiervoor verantwoordelijkheid.
 • Heldere, open communicatie
 • Durf je zorgplan te specificeren door helder te maken wat je doet en met welke doelen. Het is een stimulans om te werken aan een cultuur van openheid, waardoor uiteindelijk het potentieel waardevolle van de antroposofische gezondheidszorg sterker kan worden en ook de zichtbaarheid in de samenleving vergroot zal worden. Gedurende het project is duidelijk geworden dat dit alles niet eenvoudig is en een grote inspanning vergt van alle betrokkenen.

De zorgprogramma's

In het project is gewerkt aan de volgende zorgprogramma's voor de doelgroepen:

 • Patiënten met kanker
 • Kinderen met onbegrepen buikklachten
 • Patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt
 • Patiënten met stress-gerelateerde klachten

Het handboek

Ter afronding van het project is een handboek geschreven, dat zich richt op existentiële vraagstukken van de organisatie van therapeutica en de samenwerkingsvormen. Tevens staan de zorgprogramma's er in beschreven en worden er tools aangereikt voor de ontwikkeling van een zorgprogramma en de stappen die daarbij gezet kunnen worden. 
Het handboek is met name gericht op het duurzaam en effectief nemen van initiatieven en doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie, en hoe men tot goede samenwerking kan komen.

online handboek 'Een goed idee ... in de praktijk'

Projectgroep

Het symposium werd georganiseerd door de projectgroep van het project ‘Op een lijn’: Henk Verboom, Henk Cramer, drs. Anja de Bruin (onderzoeker lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg) en dr. Klaas IJkema (onderzoeker Mens & Organisatie, IMO).
Vier therapeutica waren betrokken bij dit project: Aurum, Helianth, Mercuur en Widar.

Het onderzoek kwam tot stand dankzij subsidie van ZonMw en ondersteuning van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en het IMO.