De week van de vaktherapie.

Symposium 'Vitaliteit en Eigen Regie, geen kunst met Vaktherapie!'

Belangrijk: dit evenement gaat niet door. Deelnemers die zich hebben aangemeld, ontvangen hier bericht over.

Studenten in het hoger onderwijs ervaren in toenemende mate stress en het aantal studenten met burn-out en psychische klachten zoals depressie neemt toe. De situatie rondom Covid-19 speelt hierbij een belangrijke rol, evenals het leenstelsel, prestatiedruk en de invloed van sociale media. Maar ook andere omstandigheden kunnen een grote invloed hebben op de vitaliteit, de eigen regie en het welzijn van studenten. Denk aan het moeten werken voor de kost, verlenen van mantelzorg, psychische problemen en/ of verslavingen van studenten.

Studeren wordt daardoor meer en meer als veeleisend en zwaar ervaren. Het maakt duidelijk zijn dat we te maken hebben met een groot probleem dat velen van ons treft en dat het belangrijk is om naar oplossingen te zoeken die we zelf in huis hebben of gemakkelijk in huis kunnen halen.

Vaktherapie en het inzetten van de kunsten is één van die oplossingen. Tijdens het symposium willen we laten zien en ervaren welke bijdragen vaktherapie(-AG) aan vitaliteit en de eigen regie kan leveren. Dit belichten we vanuit onderzoek en ervaringen vanuit het werkveld.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair deel met sprekers zoals dr. Sonja Aalbers (NHL Stenden Hogeschool) n.a.v. haar promotie-onderzoek over het effect van muziek(therapie) bij depressie), Rogier van Rijn (Codarts) over de Student Life Monitor en dr. Guus van der Bie voormalig huisarts en docent aan o.a. de Acadamie Antroposofische Gezondheidszorg. 

Het tweede deel van de middag staat in het teken van ervaren. Door het deelnemen aan verschillende workshops kan je zelf ervaren wat vaktherapie kan bijdragen aan het versterken van je vitaliteit en eigen regie. De workshops worden verzorgd door ervaren vaktherapeuten(-AG) beeldend, muziek en spraak&drama, studenten van de opleiding Vaktherapie en dr. Sonja Aalbers en dr. Jaap van der Stel.

Voor wie

Studenten, docenten, hulpverleners: iedereen die met studenten of met het begeleiden van studenten te maken heeft en kennis wil maken met de mogelijkheden van vaktherapie!

Kosten deelname

Dit symposium is gratis toegankelijk

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de FVB