De week van de vaktherapie.

Symposium 'De mogelijkheden van Vaktherapie in het werkveld van de POH-GGZ'

Kennismaken met, ervaren van en inzicht krijgen in evidence based aanvullende therapieën waar de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) binnen de huisartsenpraktijk naar kan verwijzen.

Voor wie?

Ben je POH GGZ medewerker?  
Kom dan naar dit online symposium en onderzoek de mogelijkheden tot samenwerking met Vaktherapie (een overkoepelende naam voor muziek-, beeldende-, (spraak &) drama-, dans-, spel- en psychomotorische (kinder)therapie). Je krijgt hier informatie over de evidentie van Vaktherapie en je kunt zelf ervaren wat Vaktherapie is, zodat je je cliënten kunt informeren over deze behandelmogelijkheid.

Ben je vaktherapeut?
Hoewel het programma in eerste instantie op de POH-GGZ gericht lijkt is het ook voor jou als vaktherapeut heel aantrekkelijk. Het geeft je de laatste stand van zaken over effectiviteit van Vaktherapie. 

Ben je student?
Deze middag geeft je een schat aan informatie waar je in je werk mee te maken gaat krijgen en geeft je inzichten over de toekomstige samenwerking met een POH-GGZ in de praktijk.
 

Het programma

De bedoeling van de middag is om Vaktherapie op basis van de drie pijlers van Evidence Based Practice (externe evidentie uit onderzoek; ervaringskennis van de therapeut; voorkeuren, wensen en verwachtingen de cliënt ) toe te lichten. Dit wordt vormgegeven door middel van lezingen door experts (Dr. Erik Baars, Prof. Dr. Susan van Hooren, Dr. Annemarie Abbing, Drs. Sonja Aalbers en Dr. Anne Ponstein). Via deze kennisdeling kan er een beter beeld gevormd worden van welke mogelijkheden Vaktherapie biedt voor psychische klachten binnen de huisartsenpraktijk.

Naast deze (online) lezingen waar het onderzoek wordt toegelicht zullen er drie (online) workshops worden aangeboden. Deze worden gegeven vanuit drie vaktherapeutische richtingen, namelijk muziek, beeldend en spraak-drama. In deze workshops ervaar je zelf wat Vaktherapie is, en kan het gesprek met potentiele patiënten meer inhoud krijgen.

Programma online symposium

Tijdstip Onderdeel Toelichting Spreker
13.00-13-15 Ontvangst Welkom en toelichting op de drie pijlers van Evidence Based Practise (EBP)  dr. Erik Baars, lector Hogeschool Leiden
13.15-13.45 Lezing 1 Evidentie voor Vaktherapie
Overzicht van de evidentie die er voor Vaktherapie is in de praktijk van de POH-GGZ
Prof. Dr. Susan van Hooren, lector Vaktherapie, Open Universiteit
13.45-14.15 Lezing 2 Vaktherapieën in de eerstelijns zorg
Wijze waarop vaktherapieën door de POH-GGZ de in de eerstelijns zorg ingezet kunnen worden 
Ivet Sevincsoy, ervaren POH-GGZ
14.15-14.30 PAUZE    
14.30-15.00 Lezing 3 Uitkomsten van een RCT studie tijdens Vaktherapie beeldend
Weergave van de uitkomsten van een RCT studie naar het effect van Vaktherapie beeldend voor angst en exploratie van werkingsmechanismen die een rol spelen bij de vermindering van angst tijdens vaktherapie beeldend 
dr. Annemarie Abbing, docent-onderzoeker Hogeschool Leiden
15.00-15.30 Lezing 4 Werkingsmechanismen tijdens Vaktherapie muziek
Exploratie van werkingsmechanismen die een rol spelen bij de vermindering van depressie tijdens Vaktherapie muziek (o.a. in relatie tot interventiebeschrijving).
Drs. Sonja Aalbers,
NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden 
15.30-16.00  PAUZE    
  Workshops Ervaren van een van de vormen van Vaktherapie (beeldend, muziek, spraak en drama, etc.) o.l.v. ervaren vaktherapeuten.
De thema's zijn: onderwerpen die passen bij de mogelijkheden die de POH's-GGZ in de praktijk zien:
 
16.05-17.10 Workshop 1 Moedig met muziek  Inge Verver, muziektherapeut en docent Hogeschool Leiden
16.05-17.10 Workshop 2 Steunende interventies uit de beeldende therapie (VOL) Judith Steenhorst, beeldend therapeut en docent Hogeschool Leiden
16.05-17.10 Workshop 3 Meer lucht en licht door spraak en beweging  Marjo van der Himst, spraak & dramatherapeut en docent Hogeschool Leiden
17.15-17.45 Lezing 5 Ervaringen van patienten met angst
Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van patiënten met angst die daarvoor Vaktherapie beeldend kregen
Dr. Anne Ponstein, docent-onderzoeker
Hogeschool Leiden
17.45-18.00   Evaluatie en plenaire afsluiting Dr. Erik Baars, lector Hogeschool Leiden

Het gehele programma, lezingen en workhops, wordt online aangeboden.

Bekijk het overzicht van de sprekers en workshopleiders

Deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan dit symposium.

 

Accreditatie

  • De beroepsvereniging POH-GGZ accepteert deelname aan deze nascholingsmiddag als invulling van 5 uur beroepsgebonden activiteiten.
  • Toegekende accreditatie bij de NVKT: 4 punten AM scholing
  • Accreditatie bij Register Vaktherapie is toegekend: 4 PE punten
  • Accreditatie bij de NVAA is toegekend onder nummer AAC 772.19 voor 4 uur.