Leden van het lectoraat AG genomen in mei 2017 tijdens het symposium Vitaliteit Versterken

Symposium lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

"Het versterken van zelfregulatie op fysiologisch, psychosociaal en betekenisgevingniveau in de gezondheidszorg"

Weten, meten en toepassen in de zorgpraktijk

Tijdens dit symposium wordt zelfregulatie en het versterken ervan vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus benaderd.

De interesse in vitaliteit, zelfregulatie en gezondheid is de afgelopen jaren in de maatschappij en in de gezondheidszorg sterk gegroeid. Het versterken van zelfregulatie als een gezondheid bevorderende benadering kan beschouwd worden als een aanvulling op de ziekte bestrijdende benadering. Om deze benadering professioneel in de zorgpraktijk te gebruiken zijn kennis, meetinstrumenten en implementatietrajecten in de zorgpraktijk voor verschillende doelgroepen noodzakelijk.

 

Programma

Tijd Onderdeel Locatie
09:00 - 09:30 uur Inloop en ontvangst F0.017
09:30 - 09:45 uur

Inleiding door de dagvoorzitter: waar staan we m.b.t zelfregulatie en zelfregulatie versterken in de wetenschap en de zorgpraktijk?

 
09:45 - 10:05 uur Autonomic regulation (Matthias Kröz)  
10:05 - 10:25 uur

Versterken van emotieregulatie met kunstzinnige therapie bij patiënten met angstklachten (Annemarie Abbing)

 
10:25 - 10:45 uur Chronobiological evaluations of actigraphy in breast cancer patients (Roland Zerm)  
10:45 - 11:15 uur Pauze  
11:15 - 11:35 uur Zelfregulatie meten en de metingen toepassen in de klinische praktijk (Erik Baars)  
11:35 - 11:55 uur Zelfregulatie en het versterken van executieve functies (Jaap van der Stel)  
11:55 - 12:40 uur

Workshops (gebruik van kennis en meetinstrumenten in de zorgpraktijk)

  1. Matthias Kröz: Autonomic regulation and sleep disorders
  2. Anne Ponstein en Odulf Damen: Kunstzinnige therapie bij angstklachten: versterken van zelfregulatie
  3. Erik Baars en Edmond Schoorel: Het meten van autonome regulatie bij kinderen
  4. Evi Koster: Zelfregulatie versterken vanuit patiëntenperspectief

 

G2.046

 

G2.048

 

G2.021

G2.053

12:45 - 13:00 uur Gesprek met de deelnemers F0.017
12:40 - 13:00 uur Einde symposium  

Sprekers en workshops

Sprekers uit binnen- en buitenland zullen de volgende vragen aan bod laten komen: Wat is autonome (fysiologische) regulatie? Wat is psychologische zelfregulatie? Welke kennis is er inmiddels ontwikkeld? Welke meetinstrumenten zijn er ontwikkeld en getest om veranderingen in zelfregulatie te kunnen meten? En hoe gebruiken we deze kennis en instrumenten in de klinische praktijk met cliënten/patiënten?

 

Aanmelden

Aanmelden voor dit symposium is helaas niet meer mogelijk

Accreditatie

Accreditatie is in aanvraag. Wanneer de accreditatiepunten zijn toegekend dan wordt dit op deze pagina vermeld. Een bewijs van deelname ontvang je per mail (op eigen verzoek) na afloop van het symposium.